MangYTe

Khoa học hôm nay

Hà Nội dự thảo danh sách 30 hành động ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu

(HNMO) - Sáng 30-3, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Nhóm các thành phố dẫn đầu về chống biến đổi khí hậu (C40 Cities) tổ chức hội thảo “Tham vấn dự thảo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 cho thành phố Hà Nội”.
Mục lục

(hnmo) - sáng 30-3, sở tài nguyên và môi trường hà nội phối hợp với nhóm các thành phố dẫn đầu về chống biến đổi khí hậu (c40 cities) tổ chức hội thảo “tham vấn dự thảo kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 cho thành phố hà nội”. 

Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, cố vấn khí hậu cho Hà Nội đã báo cáo dự thảo kế hoạch hành động gồm các nội dung: Đánh giá rủi ro khí hậu cho Hà Nội; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính; lộ trình thực hiện và danh mục dự án ưu tiên triển khai trong thời gian tới của Hà Nội... 

Theo đó, mục tiêu của thành phố đến năm 2030 là triển khai các hành động nhằm giảm 30% phát thải khí nhà kính và năm 2050, trung hòa khí cácbon; thu gom và tái chế 100% lượng rác thải đô thị và làng nghề; di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư; phát triển đô thị xanh, văn minh; xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối đồng bộ, hiện đại, ít phát thải khí cacbonic... đặc biệt, trong chương trình hành động, phải xây dựng được phương án lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu trong chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển của thành phố.

Theo phó chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường (sở tài nguyên và môi trường hà nội) lưu thị thanh chi, sở đã dự thảo danh sách 30 hành động ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về thỏa thuận paris cũng như thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Thông qua hội thảo, sở tài nguyên và môi trường mong muốn lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và chuyên gia môi trường... đóng góp những ý kiến tâm huyết giúp sở xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và đưa ra kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả nhất. 

Sau hội thảo này, sở tài nguyên và môi trường hà nội sẽ tổng hợp ý kiến, hoàn thiện kế hoạch hành động để trình ubnd thành phố ban hành trong quý ii-2021.

Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/994935/ha-noi-du-thao-danh-sach-30-hanh-dong-uu-tien-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY