MangYTe

Khoa học hôm nay

Hà Nội tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

(HNMO) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho hơn 100 đại biểu.
Mục lục

(hnmo) - ngày 5-7, sở tài nguyên và môi trường (tn-mt) hà nội phối hợp với tổng cục môi trường (bộ tn-mt) tổ chức hội nghị tập huấn luật bảo vệ môi trường năm 2020; phổ biến các quy định, chính sách và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho hơn 100 đại biểu đến từ các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường mai trọng thái cho biết, bảo vệ môi trường là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. thời gian qua, đảng và nhà nước ta đã rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường với phương châm không đánh đổi môi trường lấy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

Trên tinh thần đó, luật bảo vệ môi trường đã tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo vệ môi trường, đóng góp quan trọng cho các thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, được nhân dân ghi nhận, coi đây là một mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực hiện, luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập, chồng chéo với một số quy định pháp luật khác.

Để khắc phục những hạn chế của luật bảo vệ môi trường năm 2014 và tạo ra những cơ chế mới trong công tác bảo vệ môi trường, luật bảo vệ môi trường số 72/2020/qh14 được quốc hội khóa xiv thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022 với 16 chương, 171 điều, với 9 điểm mới, tháo gỡ vướng mắc, giúp công tác quản lý môi trường được minh bạch và hiệu quả hơn. 

Sau hội nghị này, phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường mai trọng thái đề nghị chi cục bảo vệ môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách về bảo vệ môi trường thường xuyên, liên tục tới từng đối tượng nhằm bảo đảm tính hiệu quả cao nhất. 

Phòng tài nguyên và môi trường các quận, huyện, thị xã... tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu, theo từng nhóm đối tượng quản lý cụ thể, bảo đảm triển khai luật bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn thành phố thực sự đi vào cuộc sống, được tổ chức, doanh nghiệp, người dân hiểu rõ, thực hiện và đồng hành.

Cũng tại hội nghị, các báo cáo viên thông tin về Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thi hành các quy định, chính sách của luật... 

Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1036170/ha-noi-tap-huan-luat-bao-ve-moi-truong-nam-2020)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY