MangYTe

Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Hà Nội: Trường ngoài công lập chỉ được xét tuyển, không được thi tuyển vào lớp 10

Hà Nội bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Mục lục

Tuyển sinh vào lớp 10

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì năm học này, toàn thành phố Hà Nội sẽ có 107.246 học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo dự kiến, con số tuyển vào các trường trung học phổ thông là 90.730 học sinh. Trong đó, các trường công lập tuyển 66.492 học sinh, các trường ngoài công lập tuyển 21.450 học sinh, công lập tự chủ tài chính tuyển 2.788 học sinh, tuyển vào trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp 8.043 học sinh, tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 8.473 học sinh.

Để tuyển sinh vào lớp 10 cho năm học 2020-2021, các trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập sẽ áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh. Cụ thể, Hà Nội yêu cầu, Hội đồng tuyển sinh các trường này sẽ lựa chọn một trong hai phương án tuyển sinh. Đó là, phương án 1: Xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020.

Phương án 2: Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Các trường trung học phổ thông ngoài công lập và trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính được tuyển học sinh vào lớp 10 không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và tư thục chỉ được xét tuyển sinh vào lớp 10 theo một trong hai phương án nêu trên, tuyệt đối không được tổ chức thi tuyển hay sử dụng phương thức khác để tuyển sinh. Dự kiến thời gian tuyển sinh năm nay, học sinh sẽ nộp đơn đăng ký dự tuyển từ ngày 1 đến 31/7; học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học từ ngày 1 đến 15/8.

Minh Triết

Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/ha-noi-truong-ngoai-cong-lap-chi-duoc-xet-tuyen-khong-duoc-thi-tuyen-vao-lop-10-post77306.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY