MangYTe

Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Hàng loạt lãnh đạo xã, huyện bị kỷ luật do sai phạm trong đất đai

(MangYTe) - Để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai nên cả Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bị kỷ luật.
Mục lục

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa phát đi thông cáo về kỳ họp thứ 38 của UBKT Tỉnh ủy, tại kỳ họp lần này UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Tịnh Hà (nhiệm kỳ 2015-2020), Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), cùng các cá nhân trực tiếp liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Theo đó, ông Lê Hoàng Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Tịnh Hà; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; thiếu chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước để UBND xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng.

Ông Trần Hồng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hàng loạt lãnh đạo xã, huyện bị kỷ luật do sai phạm trong đất đai

UBND xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, nơi cả Bí thư và Chủ tịch đều bị kỷ luật.

Ông Nguyễn Thanh Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, cùng chịu trách nhiệm của UBND xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Văn Thanh, công chức Địa chính - Xây dựng xã Tịnh Hà có vi phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu UBND xã, Chủ tịch UBND xã chấp hành pháp luật đất đai, vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định: Thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hoàng Thu bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật ông Trần Hồng Long bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tịnh Hà, nhiệm kỳ 2015-2020; thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Đình bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tịnh Hà, nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành kỷ luật ông Lê Văn Thanh bằng hình thức cảnh cáo.

Cũng tại kỳ họp lần này, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh với hình thức cảnh cáo; thi hành kỷ luật đối với 2 Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh là ông Nguyễn Trung Thành và ông Trần Hoài Nam bằng hình thức cảnh cáo do tham mưu không đúng cho UBND huyện trong thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ trình UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu Đảng ủy xã Tịnh Hà và Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận.

Minh Quân

Nguồn: Công lý (https://congly.vn/xa-hoi/doi-song/hang-loat-lanh-dao-xa-huyen-bi-ky-luat-do-sai-pham-trong-dat-dai-348958.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY