MangYTe

Khoa học hôm nay

Hé lộ lý do động trời khiến Tôn Quyền quyết đoạt mạng Quan Vũ bằng mọi giá

(MangYTe) – Năm 219 sau công nguyên, Quan Vũ bị Lục Tốn đánh lén tại trận Tương Dương Phàn Thành, cuối cùng bại trận chạy tới Mạch Thành và bị Tôn Quyền sát hại.
Mục lục

- video: hé lộ lý do 'động trời' khiến tôn quyền quyết đoạt mạng quan vũ. nguồn: lịch sử trung quốc.


Năm 215 sau công nguyên, thấy tình hình bất lợi (tào tháo chiếm hán trung từ tay trương lỗ, uy hiếp tây xuyên) và không thể dùng vũ lực đoạt lại các quận đã mất, lưu bị đành phải nhượng bộ tôn quyền, đề nghị chính thức công nhận chủ quyền 3 quận linh lăng, quế dương, trường sa cho đông ngô, xin đổi lấy nam quận. tôn quyền chấp thuận giảng hòa, phân chia lại kinh châu, lấy sông tương thủy làm ranh giới. quan vũ tiếp nhận quận giang lăng, tướng của tôn quyền là trình phổ giao lại giang lăng, về giữ chức thái thú giang hạ. tôn quyền giao thêm phần nửa nam quận cho quan vũ; đổi lại quan vũ chính thức giao lại quận trường sa và quế dương cho tôn quyền. như vậy địa bàn kinh châu của quan vũ từ năm 215 chỉ gồm có các quận vũ lăng, giang lăng và một nửa nam quận, nửa nam quận kia vẫn thuộc về quân tào tháo.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôn quyền sau đó tiếp tục muốn củng cố tình thân với lưu bị, bèn sai sứ giả đến xin cầu hôn con gái quan vũ cho con trai mình. tuy nhiên, quan vũ không nhận thức được tầm quan trọng của liên minh tôn – lưu như gia cát lượng từng nhấn mạnh, không những ông từ chối mà còn nhục mạ tôn quyền. ông quát vào mặt sứ giả đông ngô: “con gái ta như loài hổ, lại thèm gả cho loài chó à!”. từ đó quan hệ giữa đông ngô và kinh châu lại căng thẳng hơn trước. người duy nhất chủ trương giữ hòa khí với lưu bị là lỗ túc đã qua đời nên tôn quyền quyết định ngả theo tào tháo để lấy toàn bộ kinh châu. vậy đây có phải là một trong những lý do khiến tôn quyền muốn đoạt mạng quan vũ?

1

Phượng Vũ (Theo Lịch Sử Trung Quốc)

Link bài gốc Lấy link

Phượng Vũ (Theo Lịch Sử Trung Quốc)

Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/he-lo-ly-do-dong-troi-khien-ton-quyen-quyet-doat-mang-quan-vu-bang-moi-gia/20210108101628580)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY