MangYTe

Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021: Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường

(PetroTimes) - 75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 có ý nghĩa quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Mục lục

Ngày 24/11/1946, Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được khai mạc tại Nhà hát Lớn, Thành phố Hà Nội. Hơn 200 nhà hoạt động văn hóa đại diện cho phong trào văn hóa toàn quốc khắp ba miền Bắc, Trung, Nam và đại diện Chính phủ, Ủy ban Thường trực Quốc hội đã đến dự.

Trong diễn văn khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Người chỉ rõ: Nhiệm vụ của văn hóa mới là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh, đồng thời phải tiếp thu những kinh nghiệm của văn hóa xưa và nay để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam với ba tính chất: dân tộc, khoa học, đại chúng. Người nêu rõ vị trí, ảnh hưởng của văn hóa nghệ thuật trong việc giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường, tự chủ.

75 năm đã qua đi kể từ lần diễn ra Hội nghị văn hóa toàn quốc lần đầu tiên nhưng những giá trị to lớn từ tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa cũng như những giá trị của hội nghị về văn hóa đã thực sự “soi đường quốc dân đi”.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021: Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường
Lễ khai mạc triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" (ngày 16/11) nhằm chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức hôm nay, ngày 24/11 có một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, nội dung trọng tâm xuyên suốt của hội nghị là dẫn luận, hệ thống lại các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa. Sau khi nhìn lại những thành tựu, tồn tại qua 35 năm đổi mới, các cơ quan sẽ rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó "xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới trên trục xuyên suốt là phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trọng tâm chính là khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường".

Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021: Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường
Chương trình nghệ thuật "Niềm tin và khát vọng" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Về chương trình Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, có 600 đại biểu sẽ tham dự tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội). Hội nghị còn được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành.

Trong chương trình, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ Báo cáo tóm tắt về việc "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu trước khi đại diện của Thủ đô Hà Nội, Thừa Thiên Huế, An Giang cùng đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trình bày tham luận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu chỉ đạo.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng sẽ báo cáo việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ phát biểu kết luận.

N.Q

Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc-2021-khoi-day-khat-vong-xay-dung-dat-nuoc-hung-cuong-633647.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY