MangYTe

Nghị định và thông tư dược 2005 hôm nay

Nghị định và thông tư dược 2005

Kê khai, niêm yết giá Thuốc và các loại giá Thuốc phải kê khai, niêm yết

Điều 9, 10, 11. Kê khai, niêm yết giá Thuốc và các loại giá Thuốc phải kê khai, niêm yết!
Mục lục

Điều 9. Các loại giá Thuốc phải kê khai, niêm yết

1. Các loại giá Thuốc gồm có:

a) Giá nhập khẩu là giá đã bao gồm giá trị Thuốc tính theo giá của nước xuất khẩu, chi phí bảo hiểm, cước phí vận chuyển từ nước xuất khẩu đến cảng Việt Nam (gọi tắt là giá CIF) và không bao gồm thuế nhập khẩu (nếu có);

b) Giá bán buôn là giá bán Thuốc giữa các cơ sở kinh doanh Thuốc với nhau; giữa cơ sở kinh doanh với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

c) Giá bán lẻ là giá Thuốc bán trực tiếp cho người sử dụng tại các cơ sở bán lẻ;

d) Giá bán lẻ dự kiến là giá Thuốc của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu dự kiến bán trực tiếp cho người sử dụng.

2. Giá Thuốc kê khai, niêm yết theo đồng tiền Việt Nam và được tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất.

Điều 10. Kê khai giá Thuốc

1. Khi nộp hồ sơ đăng ký Thuốc, tuỳ theo hình thức kinh doanh bán buôn, bán lẻ đối với từng mặt hàng, cơ sở sản xuất Thuốc phải kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ dự kiến tại Việt Nam, giá nhập khẩu (nếu là Thuốc nhập khẩu). Trường hợp cơ sở sản xuất không đứng tên đăng ký Thuốc thì cơ sở đăng ký Thuốc phải kê khai giá Thuốc theo đúng quy định.

2. Khi nộp hồ sơ nhập khẩu Thuốc chưa có số đăng ký, tuỳ theo hình thức kinh doanh bán buôn, bán lẻ đối với từng mặt hàng, cơ sở nhập khẩu Thuốc phải kê khai giá nhập khẩu, giá bán buôn và giá bán lẻ dự kiến tại Việt Nam.

3. Trong quá trình kinh doanh Thuốc, cơ sở sản xuất Thuốc, cơ sở nhập khẩu Thuốc không được bán với giá cao hơn giá đã kê khai. Trường hợp bán Thuốc với giá cao hơn mức đã kê khai, phải thực hiện việc kê khai lại và giải trình lý do với cơ quan quản lý nhà nước về giá Thuốc trước khi thực hiện việc áp dụng giá mới. Trường hợp bán Thuốc với giá thấp hơn mức đã kê khai thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chống bán phá giá.

4. Giá Thuốc tại thời điểm kê khaikê khai lại không được cao hơn giá tương ứng của Thuốc cùng loại tại các nước trong khu vực có điều kiện y tế, thương mại tương tự Việt Nam tại cùng thời điểm. Các nước trong khu vực có điều kiện y tế, thương mại tương tự Việt Nam là các nước có các chỉ số thống kê sau đây tương tự Việt Nam:

a) Thu nhập quốc dân bình quân đầu người/năm;

b) Sức mua tương đương bình quân đầu người/năm;

c) Mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và nâng cao sức khoẻ và cung ứng Thuốc cho nhân dân.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại và các Bộ, ngành liên quan công bố cụ thể danh sách các nước trong khu vực có điều kiện y tế, thương mại tương tự Việt Nam.

5. Cơ quan quản lý nhà nước về giá Thuốc có trách nhiệm cập nhật, thông báo công khai giá Thuốc do các cơ sở kinh doanh Thuốc kê khai trên trang thông tin điện tử của ngành, tạp chí chuyên ngành, các phương tiện thông tin đại chúng khác để làm cơ sở cho người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham khảo khi mua Thuốc; các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai giá Thuốc của các cơ sở sản xuất, cơ sở đăng ký, cơ sở nhập khẩu Thuốc theo quy định tại Điều này.

Điều 11. Niêm yết giá Thuốc

1. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu, bán buôn Thuốc phải niêm yết giá bán buôn từng loại Thuốc bằng cách thông báo công khai trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác được đặt, để, treo, dán tại nơi bán Thuốc để thuận tiện cho việc quan sát của khách hàng, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và không được bán cao hơn giá đã niêm yết.

2. Cơ sở bán lẻ Thuốc phải niêm yết giá bán lẻ từng loại Thuốc bằng cách in hoặc ghi hoặc dán giá bán lẻ trên bao bì chứa đựng Thuốc hoặc bao bì ngoài của Thuốc và không được bán cao hơn giá đã niêm yết.

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc cung ứng các loại Thuốc thuộc danh mục Thuốc chủ yếu sử dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phục vụ nhu cầu cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh tại cơ sở mà việc mua các loại Thuốc này không theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này thì phải niêm yết giá cung ứng đối với từng loại Thuốc. Giá Thuốc cung ứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được cao hơn giá bán lẻ phổ biến của cùng loại Thuốc đó trên cùng địa bàn tại cùng thời điểm.

Nguồn: Internet.
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/nghidinhthongtuduoc/ke-khai-niem-yet-gia-thuoc-va-cac-loai-gia-thuoc-phai-ke-khai-niem-yet/)
Donate ủng hộ chúng tôi duy trì và phát triển
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY