Kinh tế xã hội hôm nay

Kéo dài thời gian hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đến hết năm 2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
Mục lục

Theo đó, kéo dài thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. cụ thể, thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày quyết định số 22/2019/qđ-ttg có hiệu lực (26/6/2019) đến hết ngày 31/12/2021 (quy định cũ 31/12/2020).

Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 4 về mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. cụ thể, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

P.V

Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/keo-dai-thoi-gian-ho-tro-phi-bao-hiem-nong-nghiep-den-het-nam-2021-597646.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY