MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Kéo dài thời gian thực hiện Đề án giảm thiểu bạo lực gia đình tại nông thôn

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015-2020” đến hết năm 2021.
Mục lục

Thủ tướng chính phủ yêu cầu trung ương hội nông dân việt nam tiếp thu ý kiến của các bộ để triển khai thực hiện đề án bảo đảm hiệu quả, mục tiêu đề ra.

Ngày 14/2/2015, thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án “giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn việt nam giai đoạn 2015-2020”.

Trung ương hội nông dân việt nam là cơ quan tổ chức triển khai thực hiện đề án; chỉ đạo các cấp hội nông dân ở các địa phương phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai thực hiện, báo cáo thủ tướng chính phủ các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Mục tiêu chung của đề án nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong việc thực hiện pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn.

Đề án phấn đấu nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình của hội viên nông dân góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn.

80% cán bộ hội nông dân các cấp được đào tạo nâng cao năng lực về giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi, các kỹ năng vận động, tư vấn người gây bạo lực gia đình tại cộng đồng; 80% hội viên nông dân cam kết nói không với bạo lực gia đình…

P.V

Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/keo-dai-thoi-gian-thuc-hien-de-an-giam-thieu-bao-luc-gia-dinh-tai-nong-thon-581445.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY