MangYTe

Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Khoảng gần 27.000kg chất thải rắn y tế được phát sinh mỗi ngày, Hà Nội đã làm gì để xử lý? gần 27.000kg chất thải rắn y tế

Theo thống kê, ngành y tế Hà Nội mỗi ngày, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố phát sinh khoảng gần 27.000kg chất thải rắn y tế, trong đó, chất thải nguy hại lần gần 7500kg/ngày, chất thải thông thường hơn 19.000kg/ngày. Chất thải lỏng y tế ước tính gần 10.500m3/ngày.
Mục lục

Với khối lượng y tế mỗi ngày như vậy Hà Nội đã làm gì?.Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thời gian qua Hà Nội đã phối hợp liên ngành trong kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế về quản lý cất thải y tế, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Năm 2020 Hà Nội sẽ đóng cửa 2 bệnh viện sử dụng lò đốt rác thải để thực hiện xử lý tập trung

Về xử lý y tế, hiện trên địa bàn thành phố còn 2 bệnh viện sử dụng lò đốt để xử lý chất thải y tế là Bệnh viện tâm thần Mỹ Đức và Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức. Hai bệnh viện đều thực hiện quan trắc môi trường đúng quy định, kết quả quan trắc cho thấy, lò đốt đều đạt các chỉ tiêu môi trường. Dự kiến đến 2020, hai bệnh viện này sẽ đóng cửa lò đốt rác thải y tế và thực hiện thu gom, vận chuyển để xử lý tập trung.

Về công tác quản lý chất thải rắn y tế, các cơ sở y tế xây dựng quy định, quy trình quản lý, đồng thời, phân công cán bộ chịu trách nhiệm quản lý trong từng lĩnh vực, từ khâu phân loại, thu gom, lưu giữ đến vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại tại đơn vị hoặc bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý.
Các cơ sở y tế đều thực hiện phân loại, thu gom chất thải y tế ngay tại nơi phát sinh. Mỗi loại chất thải được phân loại và thu gom vào túi, thùng theo đúng màu sắc quy định. Hàng ngày, cán bộ thực hiện thu gom chất thải vào cuối giờ làm việc hoặc khi cần thiết về nơi lưu giữ chất thải của đơn vị. Các đơn vị đã trang bị dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý chất thải y tế, đã phân loại, thu gom chất thải rắn y tế ngay tại nơi phát sinh; bố trí nơi lưu giữ chất thải y tế theo quy định.

Năm 2019, Hà Nội đặt ra chỉ tiêu 100% chất thải rắn được phân loại, thu gom

Sở Y tế Hà Nội đang xin chủ trương của thành phố đầu tư hệ thống xử lý lỏng cho Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện đa khoa Sơn Tây do hệ thống xử lý lỏng đã xuống cấp.

Được biết, trong năm 2018, Sở Y tế đã kiểm tra 71 đơn vị trong ngành, phát hiện kịp thời tồn tại ở một số đơn vị và đã đưa ra giải pháp giúp đơn vị khắc phục ngay. Với các cơ sở y tế ngoài công lập, qua công tác hậu kiểm 55 cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Sở Y tế Hà Nội cho thấy đều có có hợp đồng xử lý rác thải y tế đảm bảo quy định. Riêng lực lượng thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra 142 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 2 cơ sở do phân loại rác không đúng quy định.

Năm 2019, Hà Nội đặt ra chỉ tiêu 100% chất thải rắn y tế được phân loại, thu gom, xử lý đúng quy định; 100% các chủ nguồn thải có hệ thống phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ an toàn đúng quy chế quản lý chất thải y tế. Với chất thải lỏng, đảm bảo 100% nước thải y tế đạt tiêu chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT; 100% các cơ sở y tế hoàn thiện các thủ tục về môi trường theo quy định; 100% cơ sở y tế tập huấn, đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực cho nhân viên y tế về quản lý chất thải.

Hiện Hà Nội có 42 bệnh viện, 30 TTYT quận, huyện, thị xã với 10.750 giường bệnh. Khối y tế ngoài công lập có 3681 cơ sở và 1445 giường bệnh. 46 các bệnh viện trung ương và bộ, ngành với tổng số 17.853 giường bệnh.

H.Nguyên

Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/moi-ngay-cac-co-so-y-te-cua-ha-noi-phat-sinh-khoang-gan-27000kg-chat-thai-ran-y-te-n158450.html)
Donate ủng hộ chúng tôi duy trì và phát triển
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY