Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Kiểm tra, rà soát vi phạm tại các mô hình du lịch trang trại nghỉ dưỡng

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm đối với mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng trên địa bàn...
Mục lục

Văn phòng ubnd thành phố hà nội vừa có văn bản về kiểm tra, rà soát các vi phạm pháp luật về đất đai đối với mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng.

Theo nội dung văn bản, ubnd thành phố nhận được văn bản số 5845/btnmt-tcqlđđ của bộ tài nguyên và môi trường đề nghị kiểm tra, rà soát các vi phạm pháp luật về đất đai đối với mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng.

Trong đó, đề nghị thành lập tổ kiểm tra liên ngành để tham mưu có biện pháp quản lý, giải quyết bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện. trong đó, đối với lĩnh vực quản lý đất đai, đề nghị kiểm tra, chỉ đạo theo những nội dung: kiểm tra, rà soát, thống kê các khu vực đang tồn tại các mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng; xác định các khu có vi phạm pháp luật đất đai, làm rõ từng hành vi vi phạm, lập hồ sơ để xử lý kịp thời theo đúng quy định; các khu chưa có vi phạm pháp luật đất đai hoặc có vi phạm nhưng chưa có chế tài xử lý, chưa có trong quy định của pháp luật đất đai để kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh các trường hợp có thể xảy ra vi phạm (nếu có) và có hướng nghiên cứu đánh giá đối với các mô hình nêu trên để đề xuất phương án quy hoạch hoặc biện pháp xử lý phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Kiểm tra, rà soát vi phạm tại các mô hình du lịch trang trại nghỉ dưỡng
Ảnh minh họa.

Bộ tài nguyên và môi trường cũng đề nghị chính quyền địa phương các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan đến việc đầu tư, kinh doanh đối với các dự án nêu trên để tránh tình trạng vi phạm pháp luật đất đai về chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp; công khai trên các phương tiện thông tin của địa phương các khu vực, dự án có sai phạm để người dân và doanh nghiệp biết, tránh đầu tư, mua, bán, dẫn đến thiệt hại về kinh tế và vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các nội dung còn vướng mắc về pháp lý liên quan đến đất đai, đề xuất biện pháp giải quyết, tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, trước ngày 30/10/2020, để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Về việc trên, phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội nguyễn quốc hùng giao sở tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai đối với mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng trên địa bàn các quận, huyện, thị xã…

Ubnd thành phố cũng giao ubnd các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đối với mô hình kinh doanh trên; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng đến chính quyền cơ sở và người dân để tránh xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong việc đầu tư, xây dựng, sử dụng đất để thực hiện mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng.

Trước đó, hồi tháng 7/2020, thủ tướng chính phủ cũng đã yêu cầu các bộ: văn hóa, thể thao và du lịch, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, có giải pháp quản lý phù hợp xử lý vi phạm tại các dự án du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng.

Xuân Hinh

Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/kiem-tra-ra-soat-vi-pham-tai-cac-mo-hinh-du-lich-trang-trai-nghi-duong-583969.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY