MangYTe

Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

(MangYTe) - Năm 2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đã hực hiện cảnh báo, dự báo kịp thời, sát diễn biến của 14 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, 22 đợt không khí lạnh, 13 đợt nắng nóng, 18 đợt mưa lũ diện rộng, 17 đợt lũ…
Mục lục

Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của tổng cục khí tượng thủy văn (kttv) và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (pctt và tkcn), bộ tài nguyên và môi trường (tn&mt) cho thấy, năm 2020, tổng cục kttv đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác dự báo, tuân thủ các quy trình dự báo, cảnh báo; chỉ đạo trung tâm dự báo kttv quốc gia thực hiện cảnh báo, dự báo kịp thời, sát diễn biến của 14 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, 22 đợt không khí lạnh, 13 đợt nắng nóng, 18 đợt mưa lũ diện rộng, 17 đợt lũ…

Năm 2021, tổng cục tập trung vào việc xây dựng quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật về kttv và nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo kttv giai đoạn 2021-2025, mục tiêu đến năm 2030 trên phạm vi toàn quốc...; chú trọng đến việc đẩy mạnh triển khai chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm về dự báo, cảnh báo thiên tai kttv...

Thứ trưởng bộ tn&mt lê công thành đề nghị tổng cục kttv tăng cường phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành để chủ động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác pctt; tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động trong pctt, nhất là tại các khu vực dễ bị tổn thương bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan; đẩy mạnh nghiên cứu ứng khoa học, ứng dụng các công nghệ mới - “công nghệ 4.0” trong dự báo, cảnh báo thiên tai kttv; xây dựng bộ số tiêu chuẩn kttv quốc gia; phát triển khung dịch vụ khí hậu toàn cầu tại việt nam.

Ban chỉ huy pctt và tkcn của bộ cần xây dựng phương án pctt và tkcn phù hợp với tình hình thực tế để chủ động ứng phó với mọi tình huống; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung để nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai kttv; chỉ đạo công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, đặc biệt tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Mến Bùi

Nguồn: Báo pháp luật (https://baophapluat.vn/moi-truong/nang-cao-nang-luc-du-bao-canh-bao-mua-lon-lu-quet-sat-lo-dat-563633.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY