MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Ngày làm việc thứ 14, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII: Làm rõ trách nhiệm dự báo, cảnh báo không chính xác

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, sáng ngày 5/11, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Chủ tịch nước báo cáo về đề nghị Quốc hội...
Mục lục
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa xiii, sáng ngày 5/11, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Chủ tịch nước báo cáo về đề nghị Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Khí tượng thủy văn.

Những vấn đề như: quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, chế tài xử lý như thế nào khi để xảy ra những bản tin dự báo thiếu chính xác, gây hậu quả nghiêm trọng... đã được nhiều đại biểu (ĐB) quan tâm, đưa ra thảo luận.

Tập trung làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

Tại phiên thảo luận, theo các ĐB, dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn là công việc rất quan trọng, trong trường hợp thông tin không chính xác sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Theo ĐB Trần Văn Minh (Quảng Ninh), trong các văn bản pháp luật hiện hành và trong tương lai khó có thể đưa ra chế tài để xử lý việc dự báo thiếu chính xác vì đôi khi, thông tin dự báo thiếu chính xác là do quy luật vận động phức tạp, bất thường của tự nhiên. ĐB đề nghị chỉ nên quy định: Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về những hành vi được pháp luật quy định trong quá trình hoạt động nghiệp vụ để đưa ra dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Trước tình trạng nước ta đang phải hứng chịu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, một số ý kiến cho rằng, khi xây dựng và triển khai Luật Khí tượng thủy văn, cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn nhằm thu thập kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin về thời tiết, thủy văn để cung cấp cho ngành, địa phương. Trên cơ sở các dữ liệu quan trắc tại các trạm, công tác dự báo khí tượng thủy văn dự báo sớm các tác động tiêu cực cần được phát triển mạnh mẽ, đáp ứng kịp thời việc phòng chống thiên tai và hoạch định phát triển kinh tế - xã hội.

Sửa đổi và ban hành Luật Báo chí là cần thiết

Trước đó, vào chiều 4/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa xiii. Theo tờ trình này, việc sửa đổi và ban hành Luật Báo chí trong thời điểm hiện nay là cần thiết, bởi một số lý do cụ thể như: Việc sửa đổi Luật Báo chí hiện hành là để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và để các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành phù hợp với các yêu cầu mới do Hiến pháp năm 2013 đặt ra, như các vấn đề: đảm bảo thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; quyền tiếp cận thông tin của báo chí; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc cung cấp thông tin cho báo chí;... các hành vi, nội dung bị cấm thông tin trên báo chí để bảo đảm “tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng; sức khỏe hoặc đạo đức xã hội”.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, việc xây dựng Luật Báo chí sửa đổi được dựa trên quan điểm: Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, là diễn đàn của nhân dân. Việc xây dựng Luật Báo chí (sửa đổi) cũng căn cứ để đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; cơ chế thực thi bảo đảm không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về báo chí, trên cơ sở pháp điển hóa những quy định pháp luật về báo chí hiện hành; bảo đảm tính khả thi của các quy định pháp luật về báo chí trong điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội và hoạt động báo chí ở Việt Nam... 

Hoàng Dương - Anh Tuấn

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-ngay-lam-viec-thu-14-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiii-lam-ro-trach-nhiem-du-bao-canh-bao-khong-chinh-xac-20424.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY