MangYTe

Khoa học hôm nay

Nghiên cứu phần mềm trợ lý ảo hỗ trợ người chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ

Lãnh đạo Bộ KH-CN đã phê duyệt nhiệm vụ KH-CN trong lĩnh vực Y tế theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn.
Mục lục

Căn cứ vào các Nghị định của Chính phủ; căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH-CN về việc quy định quản lý các nhiệm vụ KH-CN theo Nghị định thư; theo đề nghị của Bộ Y tế về việc tham gia đề xuất nghiên cứu chung thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) trong lĩnh vực Y tế..., lãnh đạo Bộ KH-CN đã phê duyệt 1 nhiệm vụ KH-CN theo Nghị định thư đặt hàng để đưa ra tuyển chọn.

Theo đó, lãnh đạo bộ kh-cn đã phê duyệt nhiệm vụ “nghiên cứu phát triển phần mềm trợ lý ảo isupport và ứng dụng thử nghiệm hỗ trợ người chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ tại việt nam”.

Ảnh: Internet

Với nhiệm vụ trong lĩnh vực y tế này, định hướng mục tiêu được đưa ra, bao gồm triển khai phần mềm trợ lý ảo isupport phiên bản tiếng việt hỗ trợ người chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ tại việt nam. thử nghiệm và đánh giá hiệu quả bước đầu của ứng dụng phần mềm trợ lý ảo isupport hỗ trợ người chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ tại việt nam; và đề xuất giải pháp ứng dụng phần mềm trợ lý ảo isupport hỗ trợ người chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ.

Trên cơ sở định hướng mục tiêu cụ thể, bộ kh-cn yêu cầu kết quả cần đạt được bản thiết kế của phần mềm trợ lý ảo isupport phiên bản tiếng việt hỗ trợ người chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ tại việt nam (đáp ứng các thông số kỹ thuật của who và được sử dụng trên thiết bị ios và android).

Bên cạnh đó, báo cáo đánh giá hiệu quả bước đầu của ứng dụng, phần mềm trợ lý ảo isupport bằng tiếng việt hỗ trợ người chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ tại việt nam; tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm trợ lý ảo isupport; khuyến nghị giải pháp ứng dụng phần mềm trợ lý ảo isupport hỗ trợ người chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ.

Ngoài ra, bộ kh-cn cũng yêu cầu cần có 2 bài báo trong isi/scopus; 2 bài báo trong nước và hỗ trợ đào tạo 1 nghiên cứu sinh và 2 thạc sĩ.

Lãnh đạo Bộ giao Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức thông báo nội dung nhiệm vụ để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

Giao Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ KH-CN các ngành kinh tế - kỹ thuật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức Hội đồng KH-CN đánh giá các hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ KH-CN kết quả tuyển chọn.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 30.5.2021 tại trụ sở Bộ KH-CN.

Nguồn: Một thế giới (https://1thegioi.vn/nghien-cuu-phan-mem-tro-ly-ao-ho-tro-nguoi-cham-soc-benh-nhan-sa-sut-tri-tue-163398.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY