MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Người lao động chi phí chữa bệnh nghề nghiệp thế nào?

Nghị định 88 quy định chế độ cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.
Mục lục

Căn cứ khoản 3 điều 5 nghị định 88/2020/nđ-cp, người lao động bị bệnh nghề nghiệp, thân nhân người lao động bị bệnh nghề nghiệp được quỹ bảo hiểm xã hội (bhxh) về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả các chế độ sau.

Hướng về người lao động

Đó là các chế độ theo quy định tại mục 3 chương iii luật an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động tham gia bhxh bắt buộc, bao gồm: chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp một lần hoặc hằng tháng; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do bệnh nghề nghiệp; đóng bảo hiểm y tế (bhyt) cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Hỗ trợ 100% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do bộ y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bhyt chi trả. hỗ trợ 100% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của bộ y tế sau khi đã được bhyt chi trả.

Như vậy, so với nghị định 37/2016/nđ-cp, nghị định 88 nâng mức hỗ trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp lên 100% thay vì 50% như trước đây. mặt khác, bổ sung thêm đối tượng được hưởng là “thân nhân người lao động bị bệnh nghề nghiệp” thay vì chỉ giới hạn là người lao động bị bệnh nghề nghiệp như trước đây.

người lao động được khám sức khỏe định kỳ. (ảnh mang tính minh họa).

Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp không quá 15 triệu đồng

Nghị định 88 quy định, người lao động được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định tại luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 khi có đủ các điều kiện sau: đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp; có tham gia bhxh bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp.

Điều 21 nghị định 88/2020/nđ-cp quy định mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của bộ y tế sau khi đã được bhyt chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người. so với quy định tại nghị định 37/2016/nđ-cp, mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cao nhất là 15 triệu đồng, thay cho quy định trước đây không quá 10 lần mức lương cơ sở/người.

Nghị định mới đã bỏ điều kiện người sử dụng lao động đã tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định. việc bỏ điều kiện này phù hợp với thực tế. nếu giữ theo quy định cũ, nhiều người lao động không được hưởng hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp do nhiều đơn vị sử dụng lao động không tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí để khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 56 luật an toàn, vệ sinh lao động khi người lao động có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. đồng thời đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do bộ y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bhyt chi trả, nhưng không quá 800.000 đồng/người/lần khám... 

Hồng Vân

Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/nguoi-lao-dong-chi-phi-chua-benh-nghe-nghiep-the-nao-n189081.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY