MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Nhiều đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là Thầy thuốc nhân dân

MangYTe - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội với 1.587 đại biểu tham dự.
Mục lục

Thông tin tại buổi họp báo chiều 22/1 do ban tuyên giáo trương ương tổ chức, ông mai văn chính - ủy viên trung ương đảng, phó trưởng ban tổ chức trung ương cho biết, tham dự đại hội có hơn 1.500 đại biểu - đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với đại hội xii, đông nhất trong 13 kỳ đại hội đảng toàn quốc.

Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương chiếm tỉ lệ 87,02%; đại biểu chỉ định chiếm tỉ lệ 0,95%; đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%; đại biểu là anh hùng lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 0,19%; đại biểu là nhà giáo ưu tú chiếm tỷ lệ 0,82%; đại biểu là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú chiếm tỷ lệ 0,95%.

Nhiều đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là Thầy thuốc nhân dân - Ảnh 2.

Trung tâm báo chí được khai trương chiều 22/1 để phục vụ công tác tuyên truyền đại hội đảng xiii. ảnh: cao tuân

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: đại biểu là giáo sư, phó giáo sư chiếm tỷ lệ 4,47%; tiến sĩ chiếm tỷ lệ 12,54%; thạc sĩ chiếm tỷ lệ 54,69%; đại học chiếm tỷ lệ 32,77%.

Về trình độ lý luận chính trị: đại biểu có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp chiếm tỷ lệ 99,49%; trung cấp chiếm tỷ lệ 0,38%; sơ cấp chiếm tỷ lệ 0,13%.

Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%, độ tuổi trung bình của đại biểu dự đại hội là 52,18 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Về thời gian vào đảng: đại biểu kết nạp đảng từ tháng 8/1954 đến tháng 4/1975 chiếm tỷ lệ 0,38%; từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1986 chiếm tỷ lệ 13,36%; từ tháng 1/1987 đến nay chiếm tỷ lệ 86,26%.

Nhiều đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là Thầy thuốc nhân dân - Ảnh 3.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày sách, báo Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng sẽ diễn ra trong 9 ngày (từ 25/1 đến 2/2) tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình, hà nội. phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/1, khai mạc ngày 26/1 và dự kiến bế mạc sáng 2/2.

Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Đại hội XIII sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo Văn kiện, trong đó văn kiện trung tâm là báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Cao Tuân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nhieu-dai-bieu-du-dai-hoi-xiii-cua-dang-la-thay-thuoc-nhan-dan-20210122165758682.htm)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY