MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Ô nhiễm môi trường không khí phải được kiểm soát vào năm 2025

Theo Bộ TNMT, đến năm 2025 phải kiểm soát, cảnh báo, dự báo được diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị, vùng miền trên phạm vi cả nước.
Mục lục

Bụi mịn PM2.5 đặc biệt nguy hiểm vì chúng bé đến mức có thể luồn lách vào các túi phổi, tĩnh mạch phổi và xâm nhập hệ tuần hoàn máu.

Tại quyết định số 461/qđ-btnmt về kế hoạch thực hiện chỉ thị số 03/ct-ttg của thủ tướng chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, bộ tn&mt cho biết, bước đầu của kế hoạch sẽ tập trung vào việc tổ chức đánh giá kết quả thực hiện về lập báo cáo, đề xuất kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025. hiện đã có 8 bộ, 44 địa phương hoàn thiện dự thảo báo cáo trên cơ sở tổng hợp thông tin.

Theo bộ tn&mt, cần chú trọng tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng không khí bảo đảm hiệu quả, thực hiện kiểm soát chặt chẽ về chất lượng trong quan trắc môi trường không khí và công bố kết quả quan trắc cũng như kịp thời cảnh báo ô nhiễm không khí cho cộng đồng.

Đặc biệt, phải khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện đầu tư, tăng cường năng lực quan trắc chất lượng môi trường không khí phù hợp với quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia, đảm bảo đến năm 2025 phải kiểm soát, cảnh báo, dự báo được diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị, vùng miền trên phạm vi cả nước.

Trong kế hoạch này, bộ tn&mt cũng chú trọng vấn đề rà soát, hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải công nghiệp, khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở việt nam, chất lượng không khí xung quanh tiệm cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới.

Đồng thời phải rà soát, báo cáo Thủ tướng về việc thực hiện lộ trình áp dụng Quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam.

Đỗ Vi

Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/o-nhiem-moi-truong-khong-khi-phai-duoc-kiem-soat-vao-nam-2025-n188456.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY