MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Phê duyệt Chương trình phòng, chống M*i d*m giai đoạn 2021-2025

(PetroTimes) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 1629/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống M*i d*m giai đoạn 2021-2025 (Chương trình) với quan điểm thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kinh tế-xã hội, hành chính, hình sự và các biện pháp khác trong phòng, chống tệ nạn M*i d*m, nhằm bảo vệ thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; góp phần tăng cường trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thúc đẩy tiến bộ xã hội.
Mục lục

Mục tiêu của Chương trình nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn M*i d*m; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác phòng, chống M*i d*m; tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người B*n d*m.

Chương trình đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống M*i d*m; phấn đấu ít nhất 70% số xã, phường, thị trấn (cấp xã) tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa M*i d*m và được duy trì thường xuyên, và ít nhất 60% người lao động trong các khu công nghiệp, 70% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn M*i d*m.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình sẽ xây dựng và thực hiện các chiến lược truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống M*i d*m; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng đối với người B*n d*m; tăng cường tuyên truyền phòng ngừa đến toàn xã hội, chú trọng ở các khu vực miền núi, địa phương có nhiều người di cư để hạn chế phát sinh mới số người tham gia M*i d*m...

Xây dựng các chương trình lồng ghép

Đồng thời, chương trình tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa m*i d*m thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở; xây dựng các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình về dạy nghề, tìm việc làm, hỗ trợ vay vốn, giảm nghèo nhằm cung cấp cho họ các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp; xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch lồng ghép việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chương trình phòng, chống m* t*y, phòng, chống hiv/aids tại địa phương với nhiệm vụ phòng, chống m*i d*m.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống M*i d*m; điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến M*i d*m. Trong đó, kiểm tra, quản lý chặt chẽ điều kiện thành lập và hoạt động kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn M*i d*m theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động này để tổ chức hoạt động M*i d*m.

Chương trình phấn đấu 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống M*i d*m được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời; tổ chức kiểm tra ít nhất 20% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn M*i d*m trên địa bàn; đến năm 2025, 100% các cơ sở được kiểm tra ít nhất một lần.

Can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội, HIV/AIDS

Từ nay đến năm 2025, chương trình xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và hiv/aids, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống m*i d*m, như tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình thí điểm có hiệu quả của giai đoạn 2016-2020 theo hướng hỗ trợ trao quyền, tăng cường sự tham gia của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người b*n d*m trong việc giải quyết các vấn đề liên quan; hình thành mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ giảm hại; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, hòa nhập cộng đồng cho người b*n d*m có sự tham gia của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, chuyên gia, cá nhân trong và ngoài nước và một số nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người b*n d*m.

Chương trình phấn đấu ít nhất 10% địa bàn cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa M*i d*m, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn M*i d*m, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người B*n d*m…

Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, M* t*y, M*i d*m

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 5210/VPCP-KGVX ngày 30/7/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về kết quả thực hiện Đề án phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, M* t*y, M*i d*m.

P.V

Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/phe-duyet-chuong-trinh-phong-chong-mai-dam-giai-doan-2021-2025-627781.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY