MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Phú Thọ: Xây dựng gia đình văn hóa đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp

(Tổ Quốc) - Xây dựng gia đình văn hóa đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Bắc Giang triển khai hiệu quả, kịp thời xử lý, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại; Sở VHTTDL Bắc Giang đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2020 lĩnh vực văn hóa là những thông tin văn hóa đáng chú ý.
Mục lục

Phú Thọ: Xây dựng gia đình văn hóa đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp

Tỉnh ủy phú thọ đã có báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 49-ct/tw ngày 21/2/2005 của ban bí thư "về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và thông báo kết luận số 26-tb/tw ngày 9/5/2011 của ban bí thư về sơ kết chỉ thị 49-ct/tw.

Theo đó, qua 15 năm triển khai thực hiện chỉ thị 49-ct/tw và thông báo kết luận số 26-tb/tw của ban bí thư, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng gia đình đã có những chuyển biến tích cực; thấy rõ vị trí, vai trò của gia đình trong xã hội. phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển sâu rộng ở các địa phương trong tỉnh. mô hình gia đình ít con, bình đẳng, hạnh phúc ngày càng được nhân rộng, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, tiến bộ.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 49-CT/TW và Thông báo kết luận số 26-TB/TW đã có những đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát huy nét đẹp truyền thống của gia đình việt nam, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh, đóng góp tích cực vào phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tạo nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển bền vững của gia đình việt nam. việc xây dựng gia đình văn hóa đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. quá trình bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được nhiều xã, phường thực hiện chặt chẽ, công khai.

Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 88,5% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 87,3% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. các gia đình văn hóa tiêu biểu là những tấm gương sáng, khẳng định trên thực tiễn mô hình gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, gia đình vượt khó đi lên, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, gia đình văn hóa thực sự là "tổ ấm" của mỗi người, là môi trường văn hóa lành mạnh của xã hội góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển gia đình việt nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

bắc giang: triển khai hiệu quả, kịp thời xử lý, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

Tỉnh ủy bắc giang đã có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 46-ct/tw ngày 27/7/2010 của ban bí thư trung ương đảng về "chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội".

Theo đó, sau 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 46-ct/tw, cấp ủy, chính quyền, mttq và đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh được từng bước nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác đấu tranh phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức tự quản, tự giác trong tẩy chay, ngăn chặn, loại bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại; giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục, xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, quê hương. công tác quản lý văn hóa được các cấp, các ngành chức năng chú trọng, phối hợp triển khai hiệu quả, kịp thời xử lý, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại. các phong trào xây dựng đời sống văn hóa được phát huy, mở rộng và ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, chất lượng danh hiệu văn hóa được nâng lên. năm 2019, toàn tỉnh có 89,4% gia đình đạt gia đình văn hóa.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng, toàn tỉnh có 731 di tích đã được xếp hạng. các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đại diện của nhân loại được quan tâm bảo tồn; qua đó góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa cũng được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân; góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển con người bắc giang phát triển toàn diện; xây dựng văn hóa bắc giang, văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

cũng tại bắc giang: sở vhttdl đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực văn hóa trong tháng 6/2020.

Cụ thể, trong tháng 6, đơn vị sẽ hoàn thiện, xin ý kiến các sở, ngành, địa phương về dự thảo quy định quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh; tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, nội dung tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh lần thứ vii năm 2020. đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động trong tháng 6/2020 như: tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp; ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6), ngày báo chí việt nam (21/6); ngày gia đình việt nam (28/6)….tổ chức tập huấn công tác quản lý các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Sở vhttdl sẽ tập trung triển khai xây dựng đề án "bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030"; tổ chức thẩm định và triển khai lấy ý kiến cộng đồng đối với các cá nhân lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "nghệ nhân nhân dân", "nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3, năm 2021; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình điều tra, khảo sát khảo cổ học tại các di chỉ, khảo sát sưu tầm hiện vật năm 2020; kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, cơ sở về công tác tu bổ, tôn tạo di tích.

Ngoài ra, sở chỉ đạo trung tâm văn hóa – điện ảnh tỉnh tuyên truyền tranh cổ động tấm lớn tại huyện yên dũng; khảo sát thiết chế nhà văn hóa cơ sở tại huyện yên dũng, lạng giang; tổ chức lớp truyền dạy hát chèo, quan họ và các lớp năng khiếu mỹ thuật, múa, thanh nhạc cho thanh thiếu nhi. chỉ đạo thư viện tỉnh tiếp tục tổ chức thanh lọc, lập danh sách và xử lý nghiệp vụ, sắp xếp kho sách luân chuyển thư viện tỉnh đã thu hồi; bổ sung sách cho các xã, trường theo kế hoạch;…

Hằng Đinh (T/h)

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/phu-tho-xay-dung-gia-dinh-van-hoa-da-thuc-su-tro-thanh-phong-trao-thi-dua-soi-noi-rong-khap-20200603101026083.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY