MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Quảng Nam tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

(Tổ Quốc) - Tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Đề nghị thẩm định Dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2); Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ là những điểm tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh/thành phố khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.
Mục lục

Quảng Nam tổ chức tuyên truyền "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 2498/UBND-KGVX về việc tổ chức tuyên truyền "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Theo đó, "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" với chủ đề "Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội" với các thông điệp truyền thông: Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em; Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật; Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho tiến bộ xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững... Thời gian tổ chức Tháng hành động và công tác tuyên truyền từ ngày 01/6 – 31/6/2020.

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 có chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình" với các thông điệp: Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hành phúc gia đình... Thời gian tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Gia đình Việt Nam từ ngày 20/6 – 30/6/2020.

Cũng theo Công văn, các nội dung đuợc triển khai tuyên truyền gồm: Tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, các kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình, kiến thức xây dựng gia đình "no ấm, tiến bộ, hạnh phúc"; Tuyên truyền về chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020, ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Đà Nẵng đề nghị thẩm định Dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2)

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Tờ Trình số 3067/TTr-UBND ngày 11/5 gửi Bộ VHTTDL đề nghị thẩm định Dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2).

Theo đó, mục tiêu mà Dự án hướng tới đó là bảo tồn tối đa các thành phần, dấu vết cấu thành di tích gốc, tái tạo một phần không gian cảnh quan và thành phần kiến trúc gốc trong khu vực thành nội, đồng thời bổ sung một số thành phần kiến trúc mới nhằm làm rõ hơn giá trị gốc của di tích, tôn vinh và phát huy giá trị của di tích trong cuộc sống đương dại.

Quan điểm, nguyên tắc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích: Giữ lại và bộc lộ rõ tối đa thành phần, dấu vết cấu thành di tích gốc; Hạn chế tối đa những bổ sung mới, cả về sự chiếm dụng đất, sự xây cất các hạng mục công trình làm phai mờ và lấn át di tích gốc; Chỉ đề xuất xây dựng một số hạng mục cốt yếu, với quy mô nhỏ để làm rõ các giá trị gốc của di tích và phục vụ mục đích phát huy, sử dụng vận hành di tích; Không công viên hóa, vườn hoa hóa đất đai trong thành.

Cũng theo Tờ trình, Dự án đầu tư Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) bao gồm các nội dung: Hạ giải, di dời các thành phần, công trình không phù hợp; Tiến hành thám sát khảo cổ học; Phục dựng cổng thành phía Đông; Phục dựng cổng và cầu phía Tây; Phục dựng kỳ đài; Sắp đặt, bảo quản và bổ sung các khẩu thần công; Phục dựng nhà để súng; Tu bổ các bờ tường thành; Làm sạch, bảo quản toàn bộ bề mặt trong và ngoài tường thành; Tôn tạo tượng đài Danh tướng Nguyễn Tri Phương; Xây dựng Miếu thờ; Xây dựng Nhà Trưng bày; Xây dựng nhà nghỉ chân tại vị trí hướng Bắc chếch Đông trong tổng thể di tích; Xây dựng nhà bảo vệ tại phía trong Cổng Đông; xây dựng Bia biển chỉ dẫn, giới thiệu.

Dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) dự kiến triển khai thực hiện trong 02 năm (2020 – 2021). Đây là dự án thuộc danh mục dự án động lực trọng điểm của thành phố. Dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư. Các nội dung quy mô đầu tư của dự án chỉ tập trung phục hồi các hạng mục bên trong thành góp phần tạo không gian kiến trúc, cảnh quan nhằm giữ gìn và phát huy giá trị của di tích.

Quảng Ngãi triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 11/5/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Kế hoạch được xây dựng và triển khai với mục đích tập trung triển khai kịp thời, đẩy đủ và có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình để tổ chức thực hiện có hiệu quả ở địa phương, đơn vị trong tỉnh. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, các nội dung sẽ được tập trung thực hiện, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền văn hóa ứng xử, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Nâng cao hiệu quả công tác can thiệp, xử lý nhanh các vụ việc bạo lực gia đình./.

Anh Vũ (t/h)

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/quang-nam-to-chuc-tuyen-truyen-thang-hanh-dong-quoc-gia-ve-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-20200513094820588.htm)

Tin cùng nội dung

 • Gia đình tôi muốn đi du lịch kết hợp với khám sức khỏe thì đến đâu?
  Sắp tới Giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ lễ 5 ngày, gia đình tôi muốn đi du lịch kết hợp với khám sức khỏe luôn có được không? Còn 1 tháng nữa nhưng tôi phải lên kế hoạch từ bây giờ. Tôi nên đăng ký ở đâu, nhờ Mangyte hướng dẫn giúp. Xin cảm ơn nhiều! (Phúc Vinh - TPHCM)
 • Rùng mình... bạo lực học đường!
  Bạo lực học đường đang trở thành vấn đề xã hội nguy hiểm, phức tạp và gây bất an trong đời sống nhân dân, trong khi đó các giải pháp để ngăn chặn tình trạng này vẫn chưa đem lại hiệu quả tích cực…
 • Khảo sát dẫn truyền dây thần kinh
  Khảo sát dẫn truyền dây thần kinh giúp kiểm tra xem các dây thần kinh dẫn truyền các tín hiệu điện có tốt và có nhanh hay không.
 • Bảo hiểm y tế hộ gia đình Dân có chịu thiệt
  Thay vì bán thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) riêng lẻ, nay người dân muốn mua BHYT phải mua theo hộ gia đình.
 • Điều trị ra mồ hôi trộm bằng y học cổ truyền
  Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
 • Bạo lực gia đình: Hãy bảo vệ bạn và con bạn
  Bạo lực với bạn tình hoặc trẻ em là một tội ác. Theo CDC, 1/4 phụ nữ và 1/9 nam giới ở Mỹ là nạn nhân của bạo lực gia đình ít nhất 1 lần trong đời. Lạm dụng có thể xảy không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, mức thu nhập hay tôn giáo. Những người bị hại không phải là nguyên nhân của bạo lực. Rượu và các loại Thu*c gây nghiện không trực tiếp gây ra sự lạm dụng mặc dù chúng có thể làm tình hình tệ hơn. Hãy tìm nơi trú ẩn khẩn cấp và tìm người hỗ trợ kịp thời.
 • Xét nghiệm di truyền: Những điều cần biết
  Những điều cần biết khi thực hiện xét nghiệm di truyền.
 • Kế hoạch hoá gia đình bằng các phương pháp tự nhiên
  Kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên là phương pháp xác định thời điểm có thể quan hệ T*nh d*c mà không thể có thai
 • Bệnh di truyền
  Bệnh di truyền là những bệnh xảy ra do những bất thường về gen hoặc về nhiễm sắc thể. Bệnh được di truyền là bệnh do bất thường về gen ở bố mẹ truyền sang cho con họ. Những bệnh này có thể là bệnh di truyền trội, di truyền lặn, hoặc bệnh di truyền liên kết NST giới tính X. Bệnh về NST là những bệnh gây ra do mất NST, bất thường NST, hoặc thừa NST.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY