MangYTe

Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Quảng Ninh: Tập huấn sử dụng phần mềm MIS2021-RS trong công tác DS-KHHGĐ

Từ ngày 24-27/12/2021, Tổng cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm MIS2021-RS (In sổ A0).
Mục lục

Tới dự lớp tập huấn có lãnh đạo chi cục dân số - khhgđ tỉnh quảng ninh; các giảng viên là chuyên gia trung tâm dữ liệu thông tin, tổng cục dân số - khhgđ và trên 200 học viên là cán bộ dân số trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được chuyên gia trung tâm dữ liệu thông tin, tổng cục dân số - khhgđ phổ biến, quán triệt quyết định số 2259/qđ-ttg ngày 30/12/2020 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030; quyết định số 4157/qđ-byt ngày 26/8/2021 của bộ y tế về chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 cùng các văn bản liên quan…

Chuyên gia Trung tâm dữ liệu thông tin, Tổng cục Dân số - KHHGĐ phát biểu tại lớp tập huấn.Chuyên gia Trung tâm dữ liệu thông tin, Tổng cục Dân số - KHHGĐ phát biểu tại lớp tập huấn.

Theo đó, lớp tập huấn đã triển khai thống nhất và đồng bộ hệ thống các mẫu sổ ghi chép ban đầu về dân số, mẫu phiếu thu tin của cộng tác viên dân số và mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành dân số để góp phần nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê dân số phục vụ công tác quản lý và điều hành về dân số.

Bên cạnh đó, thực hiện thay thế mẫu sổ ghi chép ban đầu về dân số - khhgđ giai đoạn 2016-2020 (viết gọn là sổ a0/2016) bằng mẫu sổ ghi chép ban đầu về dân số của cộng tác viên dân số theo phần mềm mis2021-rs.

Sau tập huấn, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh quảng ninh sẽ chỉ đạo thực hiện in sổ a0 mới theo phần mềm mis2021-rs.

Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/quang-ninh-tap-huan-su-dung-phan-mem-mis2021-rs-trong-cong-tac-ds-khhgd-5676313.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY