MangYTe

Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Quốc hội quyết định dự án PPP có vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên

Kiểm toán 60 dự án PPP, giảm được gần 300 năm thu phí
Mục lục

Chiều 18/6, với 92,75% tổng số đại biểu quốc hội tán thành, quốc hội đã biểu quyết thông qua luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (ppp).

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án luật này là quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án ppp.

Theo đó, quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án ppp đối với các dự án thuộc một trong các tiêu chí: dự án sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên; dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: nhà máy điện hạt nhân; sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên.

Dự án sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên; dự án phải di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác; dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được quốc hội quyết định.

Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định 5 lĩnh vực đầu tư theo phương thức ppp, gồm: giao thông vận tải; lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp nhà nước độc quyền theo quy định của luật điện lực; thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải; y tế, giáo dục - đào tạo; hạ tầng công nghệ thông tin.

Về quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án ppp được luật này quy định: không thấp hơn 200 tỷ đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp nhà nước độc quyền theo quy định của luật điện lực; thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải; hạ tầng công nghệ thông tin.

Trường hợp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư thì không thấp hơn 100 tỷ đồng. đối với dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, luật điều chỉnh đối với dự án có tổng mức đầu tư không thấp hơn 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quy định về quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu không áp dụng đối với dự án theo loại hợp đồng o&m (hợp đồng kinh doanh - quản lý).

Đắc Nguyên

Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/quoc-hoi-quyet-dinh-du-an-ppp-co-von-dau-tu-cong-tu-10000-ty-dong-tro-len-post83086.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY