MangYTe

Khoa học hôm nay

Quy định mới về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

(HNMO) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTNMT quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia.
Mục lục

(hnmo) - bộ tài nguyên và môi trường vừa ban hành văn bản hợp nhất số 13/vbhn-btnmt quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia.

Ảnh minh họa.

Văn bản này hợp nhất thông tư số 08/2016/tt-btnmt quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia và thông tư số 01/2022/tt-btnmt quy định chi tiết thi hành luật bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu. theo đó, thông tư hợp nhất đã bãi bỏ điều 5 về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu.

Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của bộ, ngành, địa phương thuộc trường hợp phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược có trách nhiệm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đánh giá các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu.

Việc đánh giá bao gồm đánh giá thực trạng (ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục) và đánh giá hiệu quả của các giải pháp này với các hoạt động kinh tế - xã hội của ngành, địa phương trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Thông tư cũng quy định về việc đánh giá khí hậu quốc gia thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 35 luật khí tượng thủy văn; đánh giá mức độ dao động của các yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu, các hiện tượng khí hậu cực đoan; đánh giá mức độ biến đổi của các yếu tố khí hậu và các cực trị khí hậu; những điểm khác biệt so với trung bình khí hậu toàn cầu và báo cáo đánh giá kỳ trước; đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí hậu so với diễn biến thực tế của khí hậu trong kỳ đánh giá; mức độ sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu đối với hoạt động thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu trong kỳ đánh giá.

Kỳ đánh giá khí hậu quốc gia là 10 năm và có thể được điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1031062/quy-dinh-moi-ve-danh-gia-tac-dong-cua-bien-doi-khi-hau)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY