MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Sáng nay, Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

MangYTe - Theo chương trình làm việc ngày 6/4, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.
Mục lục

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11 – quốc hội khóa xiv, sáng 6/4, quốc hội sẽ tiến hành làm việc về các nội dung gồm: ubtvqh báo cáo quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm phó chủ tịch nước; chủ tịch nước báo cáo quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội về việc miễn nhiệm phó chủ tịch nước.

Sáng nay, Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh 2.

Sáng nay, quốc hội miễn nhiệm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh.

Ubtvqh báo cáo quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội về việc miễn nhiệm một số ủy viên ubtvqh, chủ nhiệm một số ủy ban của quốc hội, tổng thư ký quốc hội, tổng kiểm toán nhà nước; người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Sau đó, quốc hội miễn nhiệm phó chủ tịch nước, một số ủy viên ubtvqh, chủ nhiệm một số ủy ban của quốc hội, tổng thư ký quốc hội, tổng kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Cuối giờ làm việc buổi sáng, chủ tịch nước trình danh sách đề cử để quốc hội bầu phó chủ tịch nước; ubtvqh trình danh sách đề cử để quốc hội bầu một số ủy viên ubtvqh; thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu phó chủ tịch nước, một số ủy viên ubtvqh.

Buổi chiều, ubtvqh báo cáo quốc hội về kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu phó chủ tịch nước; chủ tịch nước báo cáo quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu phó chủ tịch nước.

Ubtvqh báo cáo quốc hội về kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số ủy viên ubtvqh; quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu phó chủ tịch nước, một số ủy viên ubtvqh.

Quốc hội bầu phó chủ tịch nước, một số ủy viên ubtvqh bằng hình thức bỏ phiếu kín; ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu phó chủ tịch nước, một số ủy viên ubtvqh.

Cuối giờ chiều, ubtvqh sẽ trình danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ nhiệm một số ủy ban của quốc hội, tổng thư ký quốc hội, tổng kiểm toán nhà nước; thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu chủ nhiệm một số ủy ban của quốc hội, tổng thư ký quốc hội, tổng kiểm toán nhà nước.

Lê Bảo

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/sang-nay-quoc-hoi-mien-nhiem-pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-20210406072547397.htm)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY