MangYTe

Tâm linh hôm nay

Tấn đàn truyền giớiSa di Ni - Thức Xoa ma na tại Đồng Nai

Tối ngày 13/11/2019 (17/10 Kỷ Hợi), hội đồng Giới Ni sư quang lâm giới trường, tấn đàn truyền giới Sa di Ni cho 571 giới tử, Thức-Xoa-ma-na: 644 giới tử.
Mục lục

>> Tin tức Phật giáo mới nhất  

Đàn Sa-di-ni cung thỉnh: NT.Thích Nữ Như Tịnh (Thiền viện Linh Chiếu), đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu. 

NS.Thích Nữ Hạnh Huệ (TV Viên Chiếu) - Yết-ma A-xà-lê.

NS.Thích Nữ Hạnh Chiếu (TV Trúc Lâm Trí Đức) - Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Ni tôn chứng. 

Điển lễ - Dẫn thỉnh: SC.Thích Nữ Huệ Hiền (TV Linh Chiếu).

Đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh: NT.Thích Nữ Như Bửu (chùa Kiều Đàm) đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu.

NS.Thích Nữ Thuần Ẩn (TV Viên Chiếu) - Yết-ma A-xà-lê.

NT.Thích Nữ Như Hạnh (chùa Long Hoa) cùng chư tôn đức Ni tôn chứng. 

Điển lễ - Dẫn thỉnh: SC.Thích nữ Tánh Tuệ (chùa Lạc Sơn).

Xin mời độc giả xem chùm ảnh, tấn đàn truyền giới Sa-di Ni, Thức-Xoa-ma-na tại ĐGĐ Diệu Tâm - PL 2563:

Ảnh: Ban TTTT PG Đồng Nai

Thiếu Đạt Hiền Việt

Mạng Y Tế
Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/tan-dan-truyen-gioisa-di-ni--thuc-xoa-ma-na-tai-dong-nai-d38050.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY