MangYTe

Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế

Thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí...
Mục lục
Thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4445/QĐ-BYT để quy định rõ trách nhiệm của Người phát ngôn và Chỉ thị 07/CT-BYT về tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế. Tuy nhiên, hiện nay nhiều địa phương, đơn vị, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin y tế chưa được quan tâm thực hiện, chưa phân công người phát ngôn cũng như chưa thực hiện có hiệu quả việc cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất cho các cơ quan báo chí và dư luận nhân dân. Đặc biệt tại một số đơn vị, địa phương khi gặp những vấn đề nổi cộm, dư luận bức xúc đã không kịp thời tiếp thu, xử lý và còn né tránh cung cấp thông tin cho báo chí. Điều này gây ảnh hưởng đến các hoạt động của ngành y tế cũng như uy tín của ngành, tạo hình ảnh không tốt đối với người dân.

Trước vấn đề này, Bộ Y tế vừa có Công văn số 7166/BYT-TT-KT về việc “Báo cáo thực hiện Chỉ thị 07/CT-BYT về tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế. Theo đó Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động thực hiện công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế, cụ thể như sau:

Tăng cường thực hiện các nội dụng của công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế, được quy định tại Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Khẩn trương hoàn thiện, triển khai kế hoạch, chủ động tổ chức cung cấp thông tin thường xuyên và đột xuất về các lĩnh vực hoạt động của đơn vị cho các cơ quan truyền thông đại chúng. Trong trường hợp có các thông tin liên quan đến hoạt động của đơn vị đang được dư luận quan tâm, theo dõi, hoặc gây bức xúc, phản ánh chưa đầy đủ, chính xác gây ảnh hưởng không tốt đến công tác của đơn vị và ngành y tế, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm xử lý kịp thời, làm rõ và giải trình thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng khi cần thiết.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 19/6/2014 của Bộ Y tế, Quyết định 4445/QĐ-BYT ngày 5/11/2013 của Bộ Y tế về Bộ Y tế, qua Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưởng, và email: thunguyettran@gmail.com trước ngày 15/10/2015.

TS - CT

Nguồn: Internet
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY