MangYTe

Khoa học hôm nay

Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học trên địa bàn Hà Nội

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27-12-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Mục lục

(hnmo) - ubnd thành phố hà nội vừa ban hành kế hoạch số 130/kh-ubnd về việc triển khai thực hiện quyết định số 1623/qđ-ttg ngày 27-12-2022 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án “tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn thành phố hà nội.

Kế hoạch yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết định số 1623/qđ-ttg nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và của toàn xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung. tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các lực lượng chuyên trách, chủ động dự báo sớm và giải quyết các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm trong lĩnh vực đa dạng sinh học...

Kế hoạch cũng yêu cầu tổ chức thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học, bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả và phù hợp với các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên quan mà việt nam là thành viên.

Kế hoạch đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo vệ, bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã, nhất là các loài động vật, thực vật hoang dã nhóm ia, iia, ib, iib và thuộc phụ lục i - công ước cites. đưa chuyên đề bảo vệ đa dạng sinh học thành hoạt động truyền thông thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và giáo dục tại các nhà trường. nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đa dạng sinh học.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động gây nuôi động vật hoang dã; kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh, bảo đảm việc nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã không ảnh hưởng xấu tới đa dạng sinh học và sức khỏe con người; xử lý nghiêm hành vi khai thác, đánh bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép các loài thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm. bảo đảm tỷ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm về đa dạng sinh học, kiến nghị khởi tố đạt 100%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; 100% vụ việc có dấu hiệu tội phạm về đa dạng sinh học phải được khởi tố để điều tra theo quy định của pháp luật. nâng cao tỷ lệ xử lý đối với các hành vi gây tác động xấu tới da dạng sinh học, bảo đảm tính răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1062147/tang-cuong-phong-chong-toi-pham-ve-da-dang-sinh-hoc-tren-dia-ban-ha-noi)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY