MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Tăng cường truyền thông bảo hiểm bệnh nghề nghiệp

UBND tỉnh Quảng Bình đề ra nhiều mục tiêu nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động cũng như chăm lo chế độ bảo hiểm an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân.
Mục lục

Theo đó, kế hoạch đặt ra của ubnd tỉnh quảng bình hướng đến mục tiêu cụ thể là trên 80% người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện cập nhật về công tác sơ cứu, cấp cứu theo quy định; trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 70% doanh nghiệp lớn và 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động; 100% huyện, thị xã, thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu về bệnh nghề nghiệp và môi trường lao động; 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật; trên 80% người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện cấp thẻ an toàn lao động; 100% người lao động được trang bị các phương tiện phòng hộ cá nhân, cấp cứu, cứu hộ cần thiết để phòng ngừa, đối phó, ứng cứu sự cố và tai nạn lao động trong quá trình làm việc; 100% vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật...

người lao động được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và được khám bệnh nghề nghiệp đúng quy định.

Kế hoạch bao gồm các hoạt động, đó là: nâng cao năng lực về công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; củng cố tổ chức y tế lao động, người làm công tác y tế và hoạt động sơ cấp cứu tại cơ sở sản xuất kinh doanh; thực hiện gói dịch vụ y tế lao động cơ bản cho cơ sở y tế, doanh nghiệp nhỏ, vừa, làng nghề và cho người lao động không có hợp đồng lao động; quản lý sức khỏe nghề nghiệp lồng ghép trong hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân tại tuyến xã, phường, thị trấn; tăng cường vận động chính sách, nâng cao năng lực truyền thông về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động; xây dựng, nhân rộng mô hình phòng, chống một số bệnh nghề nghiệp phổ biến; xây dựng cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp tại cơ sở quan trắc môi trường lao động và doanh nghiệp, làng nghề, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh... trên địa bàntỉnh...

Kế hoạch nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động, khuyến khích lối sống, dinh dưỡng lành mạnh tại nơi làm việc, phòng chống bệnh tật và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Để thực hiện tốt mục tiêu của ubnd tỉnh, sở lao động - thương binh và xã hội quảng bình đã hướng dẫn bảo đảm quyền lợi về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động và nâng cao hiệu quả phòng tránh tai nạn lao động và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Sở lao động - thương binh và xã hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người phụ trách công tác công đoàn tại công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại các lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, những quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; các điều kiện, thủ tục hồ sơ khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra ở cơ quan, đơn vị mình.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, người sử dụng lao động đã thực sự quan tâm đến tính mạng, sức khỏe của người lao động như: cải thiện điều kiện lao động; xây dựng các biện pháp làm việc an toàn, quy trình vận hành và xử lý sự cố cho các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; trang cấp đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. các doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn đến công tác huấn luyện atvslđ, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và thực hiện các chế độ, chính sách bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Minh Huyền

Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/tang-cuong-truyen-thong-bao-hiem-benh-nghe-nghiep-n188575.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY