MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1294/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện.
Mục lục

Theo đó, bộ văn hóa, thể thao và du lịch giao vụ thư viện chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị trên.

Hội nghị nhằm phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện luật thư viện số 46/2019/qh14 và các văn bản hướng dẫn luật thư viện đến các cán bộ quản lý, lãnh đạo và viên chức thư viện trong cả nước, qua đó tăng cường việc thực thi các quy định của nhà nước mới ban hành trong lĩnh vực thư viện, nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành luật thư viện..

Tại hội nghị, các học viên sẽ được phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện bao gồm: luật thư viện số 46/2019/qh14; nghị định số 93/2020/nđ-cp ngày 18/8/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thư viện; thông tư số 01/2020/tt-bvhttdl ngày 22/5/2020 của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; thông tư số 02/2020/tt-bvhttdl ngày 25/5/2020 của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện; thông tư số 05/2020/tt-bvhttdl ngày 28/8/2020 của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch quy định về đánh giá hoạt động thư viện; các văn bản có liên quan khác.

Theo kế hoạch, hội nghị tập huấn khu vực miền nam sẽ diễn ra trong 02 ngày quý iii/2021 tại tỉnh đắk nông. hội nghị tập huấn khu vực miền bắc diễn ra trong 02 ngày quý iii/2021 tại tỉnh bắc giang.

>>>chi tiết văn bản tại đây.

Hằng Đinh

Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/tap-huan-trien-khai-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-moi-trong-linh-vuc-thu-vien-19202114494515316.htm)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY