Kinh tế xã hội hôm nay

Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc xin cho cộng đồng

MangYTe - Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vừa được thông qua là tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc xin COVID-19 cho cộng đồng.
Mục lục

Tại phiên bế mạc đại hội đảng sáng 1/2, ông lê minh hưng, bí thư trung ương đảng khóa xiii, chánh văn phòng trung ương, trưởng đoàn thư ký đọc toàn văn dự thảo nghị quyết đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Trong Nghị quyết này, Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khóa XII; đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành.

Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh thông qua các quy định, hướng dẫn của trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất Điều lệ trong toàn Đảng.

Ngoài ra, nghị quyết đại hội xiii đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ. cụ thể là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của đảng.

Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc xin cho cộng đồng - Ảnh 2.

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: Cao Tuân

Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm," những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc xin COVID-19cho cộng đồng. Phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh đến việc giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc xin cho cộng đồng - Ảnh 3.

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về các đột phá chiến lược, nghị quyết nêu rõ, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả.

Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công-tư...

Ngoài ra, Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII. Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đồng ý ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIII để bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 người, trong đó có 180 chính thức, 20 dự khuyết.

Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc xin cho cộng đồng - Ảnh 4.

Có trên 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước cùng trên 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp, theo dõi và đưa tin về đại hội đảng xiii.

Ngay sau khi đại hội đảng xiii thành công, tổng bí thư, chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì họp báo thông báo kết quả đại hội.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về sức khỏe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tâm sự: "Tôi hay nói chúc mừng hay chúc lo. Mừng thì mừng rồi nhưng lo nhiều hơn vì sắp tới nhiệm vụ còn lớn, nhiều, khó khăn, phức tạp; còn nhiều nguy cơ, diễn biễn phức tạp chưa lường hết được. Cảm ơn các bạn đã chúc mừng tôi, thứ hai cũng chúc mừng sức khỏe. Đúng đây là nhân tố rất quan trọng, không nói là quyết định để làm việc. Bây giờ tôi không được khỏe lắm, các đồng chí biết, tuổi cũng đã cao, cũng xin nghỉ rồi, thế nhưng Đại hội bầu phải làm, Đảng viên thì phải chấp hành".

Tổng Bí thư cũng khẳng định sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng giao.

"Tôi sẽ cố gắng, hết sức cố gắng. Nhưng làm phải là tập thể, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đoàn kết, nhất trí, thống nhất mới làm được. Cá nhân vai trò cũng quan trọng nhưng chỉ là một cá nhân thôi", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc xin cho cộng đồng - Ảnh 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp báo quốc tế sau bế mạc Đại hội XIII.

Tổng Bí thư cho biết việc chuẩn bị cho Đại hội XIII rất tốt và chu đáo cho các đại biểu về dự. Đồng thời, Đại hội cũng bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tình hình dịch COVID-19.

Công tác nhân sự rất phức tạp, nhiều tâm tư nhưng lần này chỉ bầu một lần là xong. Ngày 31/1 dự kiến họp Ban Chấp hành Trung ương một ngày để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhưng thảo luận, thống nhất rất nhanh, thông qua nhanh.

"Cái quan trọng nữa tôi cảm nhận được là không khí tin cậy lẫn nhau, hồ hởi, phấn khởi vì thấy đất nước phát triển, thấy Đại hội thành công", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ.

Cao Tuân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tap-trung-kiem-soat-dai-dich-covid-19-tiem-chung-dai-tra-vac-xin-cho-cong-dong-20210201153431393.htm)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY