MangYTe

Khoa học hôm nay

Tập trung lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

(HNM) - Tại Công văn số 4739/ VPCP-NN ngày 28-7-2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung, khẩn trương lập và trình Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng tiến độ đề ra.
Mục lục

(hnm) - tại công văn số 4739/ vpcp-nn ngày 28-7-2022, phó thủ tướng chính phủ lê văn thành yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường tập trung, khẩn trương lập và trình quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng tiến độ đề ra. phó thủ tướng yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày 10-11-2022.

Được biết, chính phủ giao bộ tài nguyên và môi trường thực hiện 8 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022, gồm 2 quy hoạch quốc gia: quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030. 6 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030: quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; quy hoạch bảo vệ môi trường; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

Lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong 8 nhiệm vụ trên cần phải thực hiện trong năm 2022. tuy nhiên, tiến độ thực hiện lập quy hoạch còn chậm.

Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1038312/tap-trung-lap-quy-hoach-bao-ve-moi-truong-quoc-gia)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY