sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
MangYTe

Khoa học hôm nay

Tập trung ưu tiên xây dựng Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội

(HNMO) - Chiều 31-5, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo tình hình thực hiện công tác 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2023.
Mục lục
sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

(hnmo) - chiều 31-5, sở khoa học và công nghệ hà nội tổ chức hội nghị báo cáo tình hình thực hiện công tác 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn dự và chỉ đạo hội nghị. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hồng Sơn cho biết, ngay từ đầu năm, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố đã được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Sở đã lựa chọn được 40/42 nhiệm vụ đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023; ban hành báo cáo đề xuất chủ trương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đề án Vườn ươm công nghệ và Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Sở triển khai một số nội dung liên quan đến phát triển thị trường khoa học - công nghê; trình UBND thành phố cho phép sử dụng 23 địa danh để đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa thành phố đến năm 2030…

Các hoạt động quản lý, hướng dẫn, tuyên truyền về khoa học và công nghệ, về quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được chú trọng triển khai. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã được quan tâm, kiện toàn đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc, sở khoa học và công nghệ hà nội cũng đề nghị ubnd thành phố xem xét đối với các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực khoa học và công nghệ tạm thời chưa nâng mức tự chủ tài chính trong giai đoạn 2023-2025; đề xuất sáp nhập trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ vào trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao, do 2 đơn vị trên có chức năng, nhiệm vụ gần giống nhau và khi trực thuộc ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc sẽ thuận tiện cho việc quản lý, hoạt động.

Ngoài ra, Sở cũng đề xuất thành phố xem xét ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, xử lý tài sản công được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Cùng với đó, xem xét phương án tạm dừng hoạt động cho vay và bảo lãnh vốn vay các nhiệm vụ khoa học công nghệ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hiện đang được ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển thành phố quản lý nguồn vốn và hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, phó chủ tịch thường trực ubnd thành phố lê hồng sơn giao nhiệm vụ cho sở khoa học và công nghệ hà nội từ nay tới cuối năm tập trung ưu tiên cho việc xây dựng sàn giao dịch công nghệ hà nội. đồng thời cải tạo, nâng cấp vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo và công nghệ ở hòa lạc; đồng chủ trì với bộ khoa học và công nghệ tổ chức techfest vùng thủ đô năm 2023.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Chương trình số 07-CTr/TU trong đó tập trung vào kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của chương trình; chủ trì và tham gia các hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tổ chức làm việc với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn để thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trên địa bàn Thủ đô. 

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1065859/tap-trung-uu-tien-xay-dung-san-giao-dich-cong-nghe-ha-noi)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY