MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Thăm dò khảo cổ tại vị trí phía sau nhà Hữu vu thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng Hà Nội thăm dò khảo cổ tại vị trí phía sau nhà Hữu vu nằm bên phải sân Đại Bái thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Mục lục

Thăm dò khảo cổ tại vị trí phía sau nhà Hữu vu thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: internet

Thời gian thăm dò từ ngày 15/01 đến ngày 30/01/2022, trên diện tích 05m2. chủ trì thăm dò là ông trần văn tùy, bảo tàng hà nội.

Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò phải được tạm nhập vào bảo tàng hà nội để giữ gìn, bảo quản; bảo tàng hà nội, sở văn hóa và thể thao thành phố hà nội có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, bảo tàng hà nội phải có báo cáo kết quả thăm dò và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ di tích đã thăm dò trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng, gửi về bộ văn hóa, thể thao và du lịch.

Trước khi công bố kết quả của đợt thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa./.

T.Thủy

Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/tham-do-khao-co-tai-vi-tri-phia-sau-nha-huu-vu-thuoc-di-tich-quoc-gia-dac-biet-van-mieu-quoc-tu-giam-1920221711530763.htm)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY