MangYTe

Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Thanh tra việc cấp phép, quản lý giá, chất lượng trang thiết bị y tế

(PetroTimes) - Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 42 về việc thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại Vụ Trang thiết bị và công trình y tế. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến 31/8/2022 và thời kỳ trước, sau có liên quan.
Mục lục

Theo quyết định này, đoàn thanh tra gồm 7 thành viên do ông nguyễn văn nhiên, phó chánh thanh tra bộ y tế làm trưởng đoàn. đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại vụ trang thiết bị và công trình y tế. đây là thanh tra theo kế hoạch, có thời hạn thanh tra trong 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thanh tra việc cấp phép, quản lý giá, chất lượng trang thiết bị y tế
Đoàn thanh tra được giao nhiệm vụ phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật liên quan cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế. Ảnh minh họa

Cùng với đó, kiểm tra xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại một số đơn vị: văn phòng đại diện nước ngoài tại việt nam, đơn vị được giao thực hiện kiểm định trang thiết bị y tế và các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế có liên quan.

Đồng thời, đoàn thanh tra được giao nhiệm vụ phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật liên quan cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm khắc phục các sơ hở, bất cập và phát huy các nhân tố tích cực; phát hiện vi phạm (nếu có), xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Đoàn thanh tra kết luận cụ thể các nội dung đã tiến hành thanh tra; xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế.

Theo Bộ Y tế, trang thiết bị y tế chính thức được quản lý giá khi Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định 98/2021/NĐ-CP bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế nhằm mục tiêu giải quyết các tồn tại, bất cập trong quản lý giá.

Minh Châu

Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/thanh-tra-viec-cap-phep-quan-ly-gia-chat-luong-trang-thiet-bi-y-te-667248.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY