MangYTe

Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Thủ tướng phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030

MangYTe – Việc thực hiện Đề án giúp đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong tình hình mới.
Mục lục

Thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành quyết định số 520/qđ-ttg phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, đề án có mục tiêu tổng quát nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số và phát triển, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân số đã được đề ra trong chiến lược dân số việt nam đến năm 2030.

Bên cạnh đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác dân số và phát triển cho đội ngũ cán bộ hoạch định chính sách về dân số, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm năng lực quản lý, tổ chức, triển khai công tác dân số trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp.

Thủ tướng phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 - Ảnh 2.

Đề án giúp đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong tình hình mới. ảnh minh họa

Về mục tiêu cụ thể, đề án được thực hiện sẽ đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong tình hình mới.

Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng dân số cơ bản cho đội ngũ công chức làm công tác dân số (tối thiểu 80% công chức được bồi dưỡng kiến thức dân số cơ bản); bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức làm công tác dân số đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao (100% viên chức làm công tác dân số được bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số).

Tối thiểu 90% nhân viên y tế cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản ở các cơ sở y tế huyện và xã có kiến thức, kỹ năng cung cấp các dịch vụ dân số và phát triển.

Tối thiểu 80% lãnh đạo y tế đơn vị y tế huyện và xã được bồi dưỡng về quản lý dân số và phát triển để thực hiện quản lý công tác dân số được giao. hàng năm bồi dưỡng tập huấn kiến thức cho cộng tác viên dân số theo nhu cầu và khả năng của các địa phương.

Về nội dung đào tạo, theo đề án, có 6 nội dung chính về đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số bao gồm: các kiến thức về quy mô, cơ cấu. chất lượng và phân bố dân số; các nội dung về dân số và phát triển; cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chuyên ngành, kiến thức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

Nội dung về tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số; nội dung thông tin, thống kê chuyên ngành gồm các kỹ năng xử lý văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm văn phòng; nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin; các phần mềm chuyên ngành dân số; phương pháp thẩm định phúc tra số liệu.

Ngoài ra, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học. kỹ năng thực hành phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng, vấn đề chọn mẫu và các kỹ năng khác về dân số đồng thời đào tạo về cơ chế chính sách, quy định pháp luật về dân số, chiến lược dân số việt nam đến năm 2030.

Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2021 đến hết năm 2030. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng chương trình tài liệu, đầu tư cơ sở vật chất được bố trí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đầu tư công.

Khuyến khích thu hút và đa dạng hóa nguồn kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số.

Mời độc giả đọc toàn văn Quyết định phê duyệt Đề án

tại đây

Mai Thùy

Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/dan-so/thu-tuong-phe-duyet-de-an-dao-tao-boi-duong-nang-cao-nang-luc-doi-ngu-can-bo-lam-cong-tac-dan-so-cac-cap-giai-doan-2021-2030-20210402123253443.htm)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY