MangYTe

Tâm sự hôm nay

Thực hiện giám định BHYT điện tử trên toàn quốc từ tháng 12/2015

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 205/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện tin học hóa trong bảo hiểm y tế (BHYT)....
Mục lục
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 205/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện tin học hóa trong bảo hiểm y tế (BHYT) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 27/3/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Thông báo khẳng định, BHYT là chính sách quan trọng được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, để bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT được minh bạch, tạo điều kiện cho việc giám sát, kiểm tra, quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT cũng như hạn chế việc lợi dụng, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Nhằm bảo đảm công tác triển khai thực hiện tin học hóa BHYT đúng kế hoạch đặt ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương liên quan, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể, BHXH Việt Nam chủ động hoàn thành việc xây dựng số định danh đối với tất cả đối tượng tham gia BHYT trên toàn quốc, bảo đảm cấp số định danh duy nhất cho một đối tượng tham gia BHYT và ban hành quy định sử dụng số định danh làm cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia BHYT và chậm nhất hoàn thành trong tháng 9/2015.

Bộ Y tế phối hợp với BHXH Việt Nam rà soát, bổ sung quy định các loại chỉ tiêu dữ liệu theo chuẩn dữ liệu đầu ra đã được quy định về phần mềm quản lý khám chữa bệnh BHYT để xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ trong toàn quốc theo yêu cầu quản lý nhà nước BHYT và thanh toán BHYT.

Bộ Y tế khẩn trương bổ sung thông tin còn thiếu trong dữ liệu Thu*c, vật tư y tế và chuẩn hóa tên của dịch vụ kỹ thuật; cập nhật đầy đủ, thường xuyên vào bộ mã dùng chung các mặt hàng Thu*c, vật tư y tế trúng thầu tại các địa phương và các dịch vụ kỹ thuật mới phê duyệt tại các cơ sở khám chữa bệnh; ban hành quy định các cơ sở khám, chữa bệnh phải báo cáo đầy đủ, kịp thời và cung cấp chính xác dữ liệu đầu ra theo bộ mã Thu*c, vật tư y tế và dịch vụ chuyên môn kỹ thuật đã ban hành để cơ quan BHXH giám định, thanh toán BHYT. Bộ Y tế ban hành quy định phần mềm ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT phải cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến BHYT về chuyển tuyến bệnh viện, chỉ định điều trị, kết quả cận lâm sàng ngay khi bệnh nhân ra viện để quản lý việc khám chữa bệnh của người tham gia BHYT, xác nhận thông tin về thẻ BHYT và cung cấp lịch sử, chỉ định điều trị giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT để quản lý việc chuyển tuyến, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở khám chữa bệnh và làm cơ sở để thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT do Sở Y tế và các cơ quan Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tại 3 địa phương là Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP. Hải Phòng và những địa phương đăng ký mở rộng thêm tích cực phối hợp triển khai Đề án thí điểm về tin học hóa BHYT.

Về tổ chức thực hiện, trước tháng 7/2015, chạy thử nghiệm kết nối dữ liệu giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cả 4 tuyến: xã, huyện, tỉnh, Trung ương và giám định thanh toán BHYT tự động với cơ quan quản lý y tế, BHXH trên hệ thống mạng điện tử toàn quốc đối với 3 địa phương là Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP. Hải Phòng và những địa phương đăng ký mở rộng thêm.

Trước tháng 10/2015, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, doanh nghiệp công nghệ thông tin và các địa phương tiến hành đánh giá kết quả chạy thử nghiệm kết nối dữ liệu giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cả 4 tuyến và giám định thanh toán BHYT tự động với cơ quan quản lý y tế, BHXH trên hệ thống mạng điện tử toàn quốc đối với các địa phương chạy thử nghiệm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho triển khai trên phạm vi toàn quốc trước tháng 12/2015.

Bộ Y tế, BHXH Việt Nam chủ động xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm công tác tin học hóa BHYT thông qua thuê công nghệ thông tin của doanh nghiệp đúng kế hoạch đề ra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai tin học hóa trong BHYT; làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc tham gia chương trình này.

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-thuc-hien-giam-dinh-bhyt-dien-tu-tren-toan-quoc-tu-thang-122015-14822.html)

Tin cùng nội dung