MangYTe

Văn bản y tế Việt Nam hôm nay

Văn bản y tế Việt Nam

Tổ chức bảo hiểm y tế

Điều 9, Tổ chức bảo hiểm y tế, Quy định của luật bảo hiểm y tế Việt Nam. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức bảo hiểm y tế
Mục lục

1. Tổ chức bảo hiểm y tế có chức năng thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

2. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức bảo hiểm y tế.

Nguồn: Internet.

Nguồn: Internet
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY