MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

(Tổ Quốc)- Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới sẽ diễn ra ngày 29/11 tới.
Mục lục

Tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Hội thảo

Thực hiện chỉ đạo của thường trực ban bí thư trung ương đảng và kế hoạch số 58-kh/btgtw, ban tuyên giáo trung ương phối hợp với hội đồng lý luận trung ương, bộ vhttdl, viện hàn lâm khxh việt nam và một số cơ quan liên quan tổ chức hội thảo quốc gia “hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới” vào ngày 29/11/2022 tại hà nội.

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người là những vấn đề rất hệ trọng mà quốc gia nào cũng quan tâm xây dựng. sinh thời bác hồ cũng đã rất quan tâm, chú trọng đến vấn đề này. các văn kiện đại hội, nghị quyết của đảng cũng đã đề cập đến và chỉ ra khá rõ về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người việt nam.

Tại nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng, những vấn đề này đã được đề cập ở tầm nhận thức mới. nghị quyết đại hội xiii xác định, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam thời đại mới là vấn đề tất yếu để bảo đảm sự đoàn kết, đồng thuận của dân tộc, của đất nước trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững, đồng thời là nhu cầu khách quan trong quá trình thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Nghị quyết đại hội xiii cũng đã định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người đặt lên hàng đầu là xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người gắn với việc phát huy, gìn giữ giá trị gia đình; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cơ bản trong phát triển văn hóa, xây dựng con người việt nam thời kỳ mới.

Ngày 22/11, ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về hội thảo quốc gia "hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới". ông lê hải bình, ủy viên dự khuyết trung ương đảng, phó trưởng ban tuyên giáo trung ương; ông trần thanh lâm, phó trưởng ban tuyên giáo trung ương, trưởng btc hội thảo chủ trì buổi gặp mặt.

Ủy viên dự khuyết trung ương đảng, phó trưởng ban tuyên giáo trung ương lê hải bình cho hay: "hội thảo quốc gia là hoạt động rất quan trọng. ở đó, chúng ta thu nhặt lại những ý kiến, những "viên ngọc" để đánh giá về quá trình hình thành, quá trình xác định, quá trình hoàn thiện 4 hệ giá trị này".

Cũng theo ông Lê Hải Bình, hội thảo quốc gia sắp tới chỉ là một phần trong việc hoàn thiện 4 hệ giá trị, cùng với rất nhiều hoạt động khác như nghiên cứu các đề tài khoa học lớn để hình thành thêm các luận cứ khoa học, luận cứ thực tiễn.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, ông nguyễn minh nhựt – vụ trưởng vụ văn hóa – văn nghệ, ban tuyên giáo trung ương, thường trực ban tổ chức hội thảo cho biết, mục tiêu của hội thảo nhằm tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới; xác định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng nhân dân thực hiện trong việc nghiên cứu, xác định và tổ chức thực hiện các hệ giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng; xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội nước ta ở giai đoạn hiện nay.

Các tham luận hội thảo có góc độ tiếp cận, kiến giải khác nhau nhưng về cơ bản thống nhất nêu bật các thành tố căn bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới”. hệ giá trị quốc gia là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. hệ giá trị văn hóa là dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học. hệ giá trị gia đình là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. hệ giá trị con người là yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo…, ông nguyễn minh nhựt thông tin.

Được biết, Hội thảo sẽ diễn ra dưới hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) và trực tuyến tới hai điểm cầu Thừa Thiên- Huế, TP Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội dự kiến có sự tham dự của 250 đại biểu, các nhà khoa học. Hiện BTC đã nhận được 79 tham luận từ các nhà quản lý, nhà khoa học gửi đến Hội thảo.

Hội thảo quốc gia “hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới” được tổ chức để hiện thực hóa chỉ đạo của đảng, nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; thực hiện văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng; bài phát biểu của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc; cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan đặt ra về văn hóa, văn học, nghệ thuật. thông qua hội thảo để xây dựng những hệ giá trị trong thời gian sắp tới cũng như khẳng định, làm rõ, làm sâu sắc hơn nữa những vấn đề mà những hệ giá trị trên nêu ra…” – ông trần thanh lâm – phó trưởng ban tuyên giáo trung ương cho biết.

Hồng Hà

Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-he-gia-tri-quoc-gia-he-gia-tri-van-hoa-he-gia-tri-gia-dinh-va-chuan-muc-con-nguoi-viet-nam-trong-thoi-ky-moi-20221122140704984.htm)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY