MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Trả lời kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh về việc thiết lập hệ thống cung cấp thông tin, thông báo về các hành vi bạo lực gia đình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022, nội dung kiến nghị như sau:
Mục lục

1. cử tri kiến nghị thiết lập hệ thống cung cấp thông tin, thông báo về các hành vi bạo lực gia đình.

2. cử tri cho rằng việc giảm giá vé cho người cao tuổi tại các địa điểm tham quan, du lịch, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí còn chưa thống nhất, có nơi giảm và nơi không giảm. do đó, kiến nghị bộ văn hoá, thể thao và du lịch quan tâm, tạo điều kiện cho người cao tuổi được giảm giá vé ở các địa điểm tham quan, du lịch trong nước.

3. cử tri kiến nghị sớm trình quốc hội thông qua luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng ttđt của bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch theo công văn số 2974/bvhttdl-vp ngày 10/08/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa xv, như sau:

1. về đề nghị thiết lập hệ thống cung cấp thông tin, thông báo về các hành vi bạo lực gia đình

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch thống nhất tiếp thu kiến nghị của cử tri và đã bổ sung nội dung về cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu phòng, chống bạo lực gia đình (điều 43) và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ (điều 49) tại dự thảo luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). dự án luật đã được trình quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa xv, dự kiến quốc hội sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2022.

2. Về đề nghị quan tâm, tạo điều kiện cho người cao tuổi được giảm giá vé ở các địa điểm tham quan, du lịch trong nước

* Điều 16 Luật Người cao tuổi (năm 2009), quy định: Người cao tuổi được giảm giá vé, giá dịch vụ khi sử dụng một số dịch vụ theo quy định của Chính phủ; Khoản 2 điều 5 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy định: Người cao tuổi được giảm ít nhất hai mươi phần trăm (20%) giá vé, giá dịch vụ thăm quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh;.

* Mức phí thăm quan tại các khu, điểm du lịch được quy định như sau: - Đối với các khu, điểm du lịch do nhà nước quản lý:

Tại khoản 1 điều 3 luật phí và lệ phí năm 2015 quy định: phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong danh mục phí ban hành kèm theo luật này.

Tại danh mục phí, lệ phí quy định phí thăm quan gồm 3 loại: (1) Phí thăm quan danh lam thắng cảnh; (2) Phí thăm quan di tích lịch sử và (3) Phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng. Trong đó, Bộ Tài chính có thẩm quyền quy định mức phí đối với công trình thuộc trung ương quản lý và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản lý. Đối với các khu, điểm du lịch do doanh nghiệp đầu tư, khai thác: Giá vé dịch vụ do doanh nghiệp quy định dựa trên tổng các chi phí và tỷ lệ lợi nhuận thu về.

Như vậy, việc giảm giá vé cho người cao tuổi tại các địa điểm tham quan, du lịch, danh lam thắng cảnh hay giá vé dịch vụ tại các khu, điểm du lịch đã được quy định cụ thể tại Luật và Nghị định. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có thẩm quyền quyết định nội dung này.

Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các địa phương, doanh nghiệp xem xét miễn, giảm vé, phí thăm quan tại các di tích và khu, điểm du lịch trong quá trình thúc đẩy hồi phục, triển khai các chương trình kích cầu du lịch.

Trong thời gian tới, trên cơ sở thực tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, tiếp tục đề nghị địa phương, doanh nghiệp thực hiện chính sách ưu tiên đối với người cao tuổi, cựu chiến binh, người khuyết tật… cho phù hợp và thống nhất với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp.

3. về kiến nghị sớm trình quốc hội thông qua luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật theo đúng tiến độ được Quốc hội và Chính phủ giao. Hiện nay dự án đã được trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2022.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch trân trọng gửi tới đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh để trả lời cử tri.

> Toàn văn nội dung văn bản./." data-rel="follow" target="_blank">>> Toàn văn nội dung văn bản./.

CTTĐT

Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/tra-loi-kien-nghi-cua-cu-tri-tp-ho-chi-minh-ve-viec-thiet-lap-he-thong-cung-cap-thong-tin-thong-bao-ve-cac-hanh-vi-bao-luc-gia-dinh-1920223189355955.htm)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY