MangYTe

Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Trì niệm chú Đại bi, ngắm nhìn Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linh

(MangYTe) Sức mạnh thần diệu của Chú Đại Bi đến từ thần lực của các vị Quán Thế Âm Bồ Tát. Mời các bạn cùng ngắm các vị Bồ Tát hiển linh để biết thêm về thế giới Thần Phật.
Mục lục


Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội, trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma Ha Ca Diếp, A Nan...

Chú Đại Bi từ lâu đã được lưu truyền trong dân gian và sống cùng dòng chảy của lịch sử nhờ sự diệu kì linh nghiệm của đấng Bồ Tát, hướng con người về thiện nghĩa, bảo vệ cho con người có được cuộc sống an yên.

Sự kì diệu của Chú Đại Bi đến từ mỗi một câu chú lại mang theo pháp lực của một vị Bồ Tát, niệm chú Đại bi cũng chính là nhờ Đức Bồ Tát phù hộ độ trì, cứu khổ cứu nạn cho mình.

Hôm nay, hãy cùng Lịch ngày tốt ngắm nhìn 19 vị Bồ Tát mang pháp lực siêu nhiên, cùng trì niệm Chú Đại Bi để diệt trừ ác nghiệp, được hưởng phúc lành, nhờ ơn che chở của các ngài.
Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm bát vàng

Bất Không Quyên Sách Bồ Tát, áp lãnh đại binh

Chủng Tử Bồ Tát tự tụng thần chú

Mã Minh Bồ Tát tay cầm cây kim cang xử án

Chư quỷ thần đều chắp tay nghe tụng chú


Một trong Tứ Đại Thiên Vương dùng thần lực hàng ma

Một trong Tứ Đại Thiên Vương thuộc bộ lạc quỷ thần

Long Thọ Bồ Tát chuyên tâm viết kinh giảng phật


Viên mãn báo thân Lô-Xá-Na Phật

Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Già Na Phật

Dương Minh Dương Đầu Thần Vương cùng các thiên ma làm quyến thuộc

Cam Lộ Bồ Tát thuộc bộ lạc Quán Thế Âm Bồ Tát

Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương bay khắp bốn phương xét việc thiện ác

Bà Dà Bà Đế Thần Vương, da đen, thân hình cao lớn, dùng da beo làm khố, tay cầm cây thiết xoa

Quạn Tra Ly Bồ Tát có ba con mắt, một tay cầm thiết luân, một tay cầm rìu

Thần Ara

Quán Thế Âm Bồ Tát tay chắp ngang ngực

Đại Phạm Thiên Vương cai quản bộ lạc thần tiên
An Nhiên

Tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát được nhiều người kính ngưỡng?Lịch Phật hàng năm - những ngày lễ lớn kính ngưỡng Phật, Bồ TátVì sao Đức Phật, Bồ Tát ngồi trên hoa sen mà không phải loài hoa khác?
Nguồn: Lịch ngày tốt (https://lichngaytot.com/ngam/tri-niem-chu-dai-bi-ngam-nhin-quan-the-am-bo-tat-hien-linh-583-189622.html)
 • Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát dưới tiền thân là bò Lohita như thế nào?

  Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát dưới tiền thân là bò Lohita như thế nào?
  Trước khi giác ngộ tối thượng dưới cội Bồ đề, Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát. Một trong những tiền thân của Bồ Tát là làm bò Lohita (bò anh) sống chung gia đình có nuôi một con heo Munika.
 • Hành trì kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện

  Hành trì kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện
  Nếu chúng ta học, hiểu và thực hành đúng như lời Phật dạy sẽ đạt được công đức, phước báu thù thắng. Con đường giải thoát là con đường loại trừ tất thảy khổ đau, sinh tử, đem lại an lạc cho chúng sinh. Đó cũng là bổn nguyện của Đức Địa Tạng.
 • Kinh Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ

  Kinh Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ
  Kinh Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ nằm trong Vạn tự chánh tục tạng kinh, ta quen gọi là tạng chữ Vạn, quyển 1, số 34. Kinh này là một trong những kinh Ấn Độ soạn thuật, thuộc Phương đẳng bộ. Phương đẳng bộ là các kinh đại thừa ngoài bốn bộ: Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn.
 • Hướng dẫn tải Kinh Đại thừa Vô Lượng Thọ và Kinh Địa tạng Bồ tát bổn nguyện miễn phí

  Hướng dẫn tải Kinh Đại thừa Vô Lượng Thọ và Kinh Địa tạng Bồ tát bổn nguyện miễn phí
  Tám vạn bốn ngàn pháp môn được Đức Phật trình bày khắp trong tạm tạng giáo điển khuyến lệ chúng sinh thực hành và làm theo. Cần phải hiểu rõ ý Kinh thì sự trì tụng mới đầy đủ ý nghĩa. Được là đệ tử Phật, tắm mình trong ánh hào quang của Phật, đó là trí tuệ Phật tâm sẵn đủ của chính mình.
 • Cung trời Đâu Suất và Kinh Bồ tát Di Lặc

  Cung trời Đâu Suất và Kinh Bồ tát Di Lặc
  Sau khi Ta diệt độ, 4 chúng đệ tử, trời, rồng, quỷ, thần, ai muốn sanh lên cõi trời Đâu Suất nên tu quán tưởng, tư duy chánh niệm về cõi trời ấy và giữ giới thanh tịnh, từ 1 - 7 ngày chuyên trì niệm hạnh Thập thiện, 10 Thiện đạo, công đức hồi hướng Phật Di Lặc thì hãy quán tưởng điều này.
 • Luận Đại thừa tập Bồ tát học

  Luận Đại thừa tập Bồ tát học
  Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận có tên Phạn là Śikşā Samuccaya, gồm 25 quyển thu lục trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, Quyển số 32, mang số hiệu 1636, do Bồ tát Pháp Xứng tạo luận, Pháp Hộ và Nhật Xứng dịch ra Hán văn vào đời Tống.
 • Ý nghĩa cành Dương liễu và Tịnh bình của Quan Thế Âm Bồ Tát

  Ý nghĩa cành Dương liễu và Tịnh bình của Quan Thế Âm Bồ Tát
  Ý nghĩa nguyên câu ấy là bình thanh tịnh đựng nước cam lồ, nhờ cànhdương liễu rưới khắp làm cho tâm người được mát mẻ. Đó là câu nguyện củaBồ-tát Quán Thế Âm mà chúng ta hằng lạy trong mười hai câu nguyện. Đâylà những hình ảnh biểu trưng cho hạnh nguyện của Bồ-tát.
 • Bồ tát Thích Quảng Đức

  Bồ tát Thích Quảng Đức
  Bồ tát Thích Quảng Đức là người tu hành nghiêm cẩn, mật hạnh của Ngài ít ai biết nổi. Ngài thông hiểu cả giáo lý Bắc tông lẫn Nam tông, Ngài hành trì đầy đủ các pháp môn của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền.
 • Ngọn lửa và trái tim Bồ tát Quảng Đức sáng ngời bất diệt

  Ngọn lửa và trái tim Bồ tát Quảng Đức sáng ngời bất diệt
  Nhìn lại quá trình lịch sử truyền thống dân tộc, Phật giáo Việt Nam ghi đậm những nét son huy hoàng trong mọi lĩnh vực: Học thuật, văn hóa, chính trị, quân sự, thiết kế, đã hòa một trong nếp sống của quần chúng...
 • Bồ tát Quảng Đức vị Pháp thiêu thân - Đối chiếu qua Kinh điển Nam tông và Bắc tông

  Bồ tát Quảng Đức vị Pháp thiêu thân - Đối chiếu qua Kinh điển Nam tông và Bắc tông
  Nếu một vị Tỳ kheo lấy công phu tu trì, chuyên tinh thiền định, đã nhiếp phục được tâm tham, sân, si, biết rõ đường đi của nhân qủa và biết rõ sau khi xả bỏ báo thân này sẽ không tiếp tục sinh thân khác thì không phạm lỗi, tức không vi phạm giới luật
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY