MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024

(PetroTimes) - Chính phủ vừa thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai số 31/2024/QH15 như đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường để luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.
Mục lục

Ngày 17/5, chính phủ ban hành nghị quyết số 72/nq-cp thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 252 luật đất đai số 31/2024/qh15 như đề nghị của bộ tài nguyên và môi trường.

Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024
Ảnh minh họa

Theo nghị quyết, chính phủ giao bộ trưởng bộ tư pháp thừa ủy quyền thủ tướng chính phủ, thay mặt chính phủ ký tờ trình của chính phủ báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội về việc đề nghị bổ sung nghị quyết của quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 252 luật đất đai số 31/2024/qh15 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội năm 2024.

Đồng thời, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5/2024) theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Trước đó, theo đề xuất của bộ tài nguyên và môi trường, luật đất đai số 31/2024/qh15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025 như trong luật đã quy định. mục đích nhằm xây dựng nghị quyết của quốc hội để cho phép luật đất đai số 31/2024/qh15 sớm đi vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất.

Bên cạnh đó, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai. Đồng thời, qua đó tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV ngày 18/1/2024 gồm 16 chương, 260 điều, trong đó, sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai 2013, bổ sung mới 78 điều. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Riêng Điều 190 (hoạt động lấn biển) và Điều 248 (đất lâm nghiệp) có hiệu lực sớm, từ ngày 1/4/2024.

Ngày 26/3/2024 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Văn bản số 202/TTg-NN về việc triển khai thi hành Luật đất đai số 31/2024/QH15. Đây chính là cơ sở để Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép Luật đất đai 2024 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024.

PV

Mạng Y Tế
Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/trinh-quoc-hoi-xem-xet-cho-luat-dat-dai-co-hieu-luc-tu-172024-711357.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY