MangYTe

Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Trụ sở VKSND tối cao là mục tiêu được canh gác bảo vệ

(MangYTe) - Tổ chức lực lượng bảo vệ các mục tiêu gồm: Trụ sở Bộ Ngoại giao; trụ sở Bộ Công an; trụ sở Bộ Tài chính; trụ sở Bộ Nội vụ; trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trụ sở VKSND tối cao; trụ sở TAND tối cao; trụ sở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam…
Mục lục

Bộ công an đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2010/tt-bca ngày 23/6/2010 của bộ trưởng bộ công an quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 37/2009/nđ-cp ngày 23/4/2009 của chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 3 thông tư số 20/2010/tt-bca. cụ thể, đối với các mục tiêu thuộc danh mục nhưng có sự thay đổi về tên, loại, không còn có tầm quan trọng đặc biệt và không cần thiết phải có lực lượng cảnh sát nhân dân vũ trang canh gác bảo vệ, bộ tư lệnh cảnh sát cơ động có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan có mục tiêu báo cáo bộ trưởng bộ công an xem xét, trình thủ tướng chính phủ quyết định đưa mục tiêu ra khỏi danh mục.

Bên cạnh đó, dự thảo đã sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 20/2010/TT-BCA. Cụ thể, tổ chức lực lượng bảo vệ các mục tiêu gồm: Trụ sở Bộ Ngoại giao; trụ sở Bộ Công an; trụ sở Bộ Tài chính; trụ sở Bộ Nội vụ; trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trụ sở VKSND tối cao; trụ sở TAND tối cao; trụ sở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam.

Trụ sở cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam và trụ sở cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế khác tại Việt Nam được Chính phủ cam kết bảo vệ an ninh theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Kho tiền, kim loại quý, đá quý và các tài sản quý hiếm khác được Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý và bảo quản; trụ sở các nhà máy in, đúc tiền, nơi tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Bưu điện Trung ương thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Bưu điện CP16 thuộc Cục Bưu điện Trung ương.

Mặt khác, dự thảo thông tư cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 thông tư số 20/2010/tt-bca. theo đó, bố trí cán bộ, chiến sĩ cảnh sát nhân dân làm nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ các mục tiêu thuộc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quyết định của bộ trưởng bộ công an và tổ chức lực lượng bảo vệ các mục tiêu ở địa phương mình.

 Ảnh minh hoạ. 

Các mục tiêu, gồm: Trụ sở Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ; Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt; trụ sở cơ quan lãnh sự tại Việt Nam.

Trung tâm Phát thanh Quốc gia, Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài phát sóng trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; cơ quan thường trú trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tại các khu vực: Đông Bắc, Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long và tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đài Truyền hình Việt Nam tại Hà Nội; Đài thu phát sóng truyền hình trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam; Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đài Phát thanh, Đài Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trạm phát sóng phát thanh, trạm phát sóng truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ; Khu di tích Kim Liên, Nghệ An; Quảng trường Hồ Chí Minh, Nghệ An; Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Thuận; Nhà máy nước Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh; công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, dự thảo thông tư còn sửa đổi, bổ sung điều 11 thông tư số 20/2010/tt-bca về trách nhiệm của đơn vị cảnh sát nhân dân được giao nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu.

Theo đó, lực lượng này có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ, phòng, chống các hành vi gây mất an toàn, đe dọa gây mất an toàn mục tiêu; tổ chức thực hành, diễn tập đối phó, xử lý các tình huống đột xuất; áp dụng phù hợp các biện pháp công tác công an, trong đó lấy biện pháp vũ trang là hoạt động cơ bản trong canh gác bảo vệ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại vào mục tiêu.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan có mục tiêu, công an các đơn vị, chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ an toàn mục tiêu. phối hợp với cơ quan chức năng thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan có mục tiêu để xây dựng, lắp đặt vọng gác, thiết bị phục vụ công tác vũ trang canh gác bảo vệ đối với các mục tiêu trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hợp quốc tại việt nam, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế khác tại việt nam được chính phủ cam kết bảo vệ an ninh theo các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên.

P.V

Mạng Y Tế
Nguồn: Bảo vệ pháp luật (https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/tru-so-vksnd-toi-cao-la-muc-tieu-duoc-canh-gac-bao-ve-122082.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY