MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Từ ngày 4/3, Hà Nội chi trả gộp 2 kỳ tháng lương hưu

(MangYTe) - UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và 4/2021 vào kỳ chi trả tháng 3.
Mục lục

Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 4/3 tại các điểm chi trả xã, phường, thị trấn và các bưu cục thuộc Bưu điện TP Hà Nội. Theo đó, các cơ quan chi trả và người thụ hưởng có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch Covid-19, tránh tập trung đông người.

 Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cần tuân thủ nghiêm quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

 triển khai văn bản số 594/ubnd-kgvx, liên ngành bhxh hà nội và bưu điện tp hà nội đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho người thụ hưởng theo nguyên tắc đúng, đủ, kịp thời, bảo đảm an toàn về nguồn tiền cũng như an toàn về phòng, chống dịch covid-19. với các địa điểm đang phong tỏa (nếu có), các đơn vị chức năng tiến hành chi trả tại nhà cho người được hưởng.

Hiện nay, hà nội có hơn 587.000 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bhxh hằng tháng. trong đó, số người nhận lương theo hình thức trực tiếp là hơn 410.000 người, nhận qua tài khoản cá nhân (atm) là gần 177.000 người. tổng số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bhxh tháng 3 và 4 là hơn 5.650 tỷ đồng.trước đó, bhxh tp hà nội và bưu điện tp hà nội đã thống nhất trình ubnd tp hà nội ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện gộp 2 kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bhxh tháng 3 và tháng 4/2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 3/2021.việc gộp 2 kỳ chi trả lương hưu nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch covid-19, tránh tập trung đông người, đồng thời phục vụ tốt nhất cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bhxh hằng tháng, thời gian chi trả lương, trợ cấp bhxh tháng 3 và 4/2021 dự kiến bắt đầu từ ngày 4/3 tại các điểm chi trả xã, phường, thị trấn, các bưu cục thuộc bưu điện tp và qua tài khoản cá nhân.đối với người hưởng tại các địa điểm đang trong thời gian phong tỏa (nếu có), cơ quan bhxh và bưu điện các quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp bhxh tại nhà của người hưởng.

Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/tu-ngay-43-ha-noi-chi-tra-gop-2-ky-thang-luong-huu-411743.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY