MangYTe

Khoa học hôm nay

Tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia thuộc Đề án 844

Bộ KH-CN tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia thuộc Đề án 844.
Mục lục

Lãnh đạo bộ kh-cn đã ký quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ kh-cn cấp quốc gia thuộc đề án “hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

Theo bộ kh-cn, phương thức tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ được bộ phê duyệt đều là lựa chọn tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này.

Cụ thể, với nhiệm vụ “nghiên cứu khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp để kết nối vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các tổ chức nghiên cứu và phát triển (r&d), đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ… có hoạt động khởi nghiệp sáng tạo”, bộ kh-cn đặt mục tiêu đánh giá, xác định tiềm năng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của các tổ chức liên quan, tập trung vào khu vực trường học, cơ sở nghiên cứu.

Ngoài ra, hình thành giải pháp kết nối, liên kết, tăng cường nguồn lực hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. hình thành cơ sở dữ liệu về các tổ chức có hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, kết nối với hệ thống dữ liệu của cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

Ảnh: Internet

Liên quan đến cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, bộ kh-cn cũng đã phê duyệt nhiệm vụ “nâng cấp cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”. trong đó, chú trọng xây dựng mô hình để cổng thông tin có thể tự vận hành một cách hiệu quả. tăng cường kết nối thông tin và dữ liệu giữa cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo quốc gia với các cổng thông tin địa phương cũng như các nền tảng chuyên biệt hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế.

Chú trọng nâng cao khả năng kết nối giữa chủ thể trong hệ sinh thái thông qua hoạt động tìm kiếm và đánh giá từ cộng đồng. để làm được điều này, bộ kh-cn yêu cầu tổ chức chủ trì phải có đội ngũ chuyên gia nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ các chủ thể nâng cao năng lực; có khả năng hợp tác, liên kết để huy động, khai thác nguồn lực trong nước và nước ngoài.

Các nhiệm vụ còn lại bao gồm “nghiên cứu đánh giá tác động của đề án 844 trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia giai đoạn 2016-2020”; “nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo địa phương”...

Đề án "hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (gọi tắt là đề án 844) được thủ tướng chính phủ ký quyết định ban hành vào ngày 18.5.2016 và giao bộ kh-cn chủ trì thực hiện. đề án có mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Theo bộ kh-cn, thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ là vào ngày 12.4.2021 tại trụ sở bộ kh-cn

Nguồn: Một thế giới (https://1thegioi.vn/tuyen-chon-to-chuc-chu-tri-thuc-hien-nhiem-vu-kh-cn-cap-quoc-gia-thuoc-de-an-844-161077.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY