MangYTe

Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Vì sao chuyên gia kiến nghị chưa xem xét thông qua Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)?

Chỉ ra nhiều bất cập tại Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), các chuyên gia kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, xem xét, chưa thông qua Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Mục lục

Tại tọa đàm “góc nhìn cộng đồng và chuyên gia đối với luật bảo vệ môi trường sửa đổi” vừa diễn ra hôm 3/11, nhiều chuyên gia đại diện các mạng lưới, liên minh, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường, năng lượng, sức khỏe đã cung cấp nhiều thông tin và kiến nghị quốc hội xem xét, chưa thông qua dự thảo luật này.

Thông tin tại tọa đàm cho biết, từ tháng 12/2019, đại diện các mạng lưới, liên minh đã nhiều lần gửi góp ý cho dự thảo luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), đến nay một số nội dung đã được tiếp thu, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập.

Trước ngày quốc hội dự kiến thông qua dự thảo luật bảo vệ môi trường (sửa đổi - dự kiến ngày 11/11), đại diện nhóm chuyên gia mong muốn cung cấp thông tin trên cơ sở khoa học để các đại biểu quốc hội xem xét, cân nhắc.

Vì sao chuyên gia kiến nghị chưa xem xét thông qua Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)?
Không khí tại Hà Nội nhiều ngày trong tình trạng bị ô nhiễm.

Đó là các nội dung: cần có quy định cụ thể về công khai thông tin môi trường; mở rộng đối tượng tham vấn trong đánh giá tác động môi trường bao gồm cả những cộng đồng không nằm trong khu vực dự án nhưng vẫn chịu tác động từ dự án và những tổ chức, cá nhân có quan tâm tới dự án; bổ sung quy định về quyền giám sát trực tiếp của người dân; cần có khung chính sách toàn diện, căn cơ về kiểm soát ô nhiễm không khí.

Các chuyên gia cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quy định lại chủ thể có trách nhiệm công khai; làm rõ thời hạn, hình thức và phương thức công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường; bỏ điều 111 khoản 3 về tổ chức, cá nhân tham gia quan trắc, đo đạc chất lượng môi trường xung quanh và cung cấp thông tin; mở rộng đối tượng có thể đại diện người bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường khởi kiện…

Theo ts bùi đức hiển - viện nhà nước và pháp luật, dự thảo luật lần này khá toàn diện, ban soạn thảo đã tiếp thu nhiều quan điểm tiến bộ nhằm xây dựng một đạo luật môi trường có hiệu lực, hiệu quả thúc đẩy phát triển bền vững đất nước, bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành. tuy nhiên, dự thảo còn những hạn chế, bất cập cần được tiếp tục hoàn thiện. đồng thời kiến nghị, bổ sung quy định cụ thể về tham vấn cộng đồng dân cư và các cơ quan liên quan trong báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hướng chủ đầu tư dự án không chỉ tham vấn cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án mà tham vấn cả các tổ chức xã hội, đặc biệt là tham vấn cả các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng gián tiếp bởi dự án.

Vì sao chuyên gia kiến nghị chưa xem xét thông qua Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)?
Ông Hiển cho rằng, cần bổ sung quy định chỉ nước thải đã qua xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thì mới được xả thải ra môi trường.

Bổ sung quy định về giá trị pháp lý của các ý kiến tham vấn đối với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng như trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phối hợp thực hiện tham vấn; vai trò của tổ chức xã hội và truyền thông trong giám sát quá trình tham vấn này. bổ sung quy định về việc thẩm định những tác động đến môi trường của các dự án trước khi được cấp giấy phép môi trường để nâng cao tính hiệu quả của các giấy phép này. công khai các thông tin về thành viên hội đồng thẩm định trong quá trình cấp phép này. bổ sung quy định chỉ nước thải đã qua xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thì mới được xả thải ra môi trường; khi xử lý chất thải đạt quy chuẩn mới được cấp phép xả thải ra môi trường.

Cho rằng việc dự thảo lần này bỏ quy định về công khai thông tin là bước lùi so với luật 2014, ts hoàng dương tùng, chủ tịch mạng lưới không khí sạch việt nam (vcap), nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường cho rằng, cần công khai và quy định thời điểm công khai thông tin, tránh trường hợp 10 năm sau mới công khai vẫn không sai.

Đặc biệt, quá trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kết quả thanh kiểm tra cũng cần được công khai để cộng đồng, xã hội và các chuyên gia có dữ liệu giám sát, phản biện với những dự án tác động lớn về môi trường.

Theo bà ngụy thị khanh - giám đốc trung tâm phát triển sáng tạo xanh (greenid), ô nhiễm môi trường là không có ranh giới, dự án nằm ở một địa phương có thể có tác động tới những khu vực lân cận. vì vậy, hoạt động tham vấn cộng đồng không chỉ giới hạn đối với cộng đồng nơi có dự án mà cần mở rộng tới các cộng đồng cũng chịu ảnh hưởng bởi dự án và các cá nhân, tổ chức có quan tâm.

Còn ông đặng đình bách - giám đốc trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững thì cho rằng, các điều luật trong dự thảo lần này có khoảng cách quá xa so với những cam kết của việt nam với quốc tế, với chủ trương của đảng và chỉ đạo của chính phủ, không giải quyết được các vấn đề môi trường đang đặt ra trong thực tiễn.

Từ đó, các đại biểu nhất trí kiến nghị đại biểu quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, cân nhắc tạm dừng thông qua dự thảo luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại kỳ họp quốc hội lần thứ 10 này để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo.

Xuân Hinh

Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/vi-sao-chuyen-gia-kien-nghi-chua-xem-xet-thong-qua-du-thao-luat-bao-ve-moi-truong-sua-doi-583706.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY