MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Xây dựng Đề án thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc trung ương

(MangYTe) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ, trên cơ sở Bộ tiêu chí của thành phố chủ trì,...
Mục lục

Về Đề án thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc trung ương, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ, trên cơ sở Bộ tiêu chí của thành phố chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương liên quan xây dựng Đề án trình Chính phủ, trên cơ sở thống nhất cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch chung các đô thị để lập Đề án Phân loại đô thị Thừa Thiên Huế (không tổ chức lập đồ án quy hoạch chung đô thị toàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

Ảnh minh họa: Báo Xây dựng

Bên cạnh đó, định hướng mô hình đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương đã được Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định bao gồm thành phố Huế mở rộng, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị xã Phong Điền và các huyện (theo mô hình thành phố trong thành phố; không hình thành các Quận nội thành).

Về chuẩn bị đầu tư dự án đường ven biển, dự án Cầu Nguyễn Hoàng qua Sông Hương và đường Vành đai 3, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải để bổ sung vào quy hoạch tuyến đường ven biển, dự án Cầu Nguyễn Hoàng qua Sông Hương và đường Vành đai 3;

Chủ động bố trí kinh phí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và tổng hợp các dự án này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương của Tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nhật Minh

Mạng Y Tế
Nguồn: Giáo dục (https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/xay-dung-de-an-thanh-lap-thanh-pho-thua-thien-hue-truc-thuoc-trung-uong-post207294.gd)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY