MangYTe

Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Xử lý rác thải nhựa đại dương là trách nhiệm chung toàn cầu

Đấu tranh có hiệu quả, phản bác các luận điểm sai trái về Đại hội XIII của Đảng
Mục lục

Văn phòng chính phủ vừa phát đi công văn số 510/vpcp-nn chỉ đạo của phó thủ tướng trịnh đình dũng về việc xây dựng đề án tham gia đàm phán thỏa thuận toàn cầu về rác thải nhựa đại dương.

Theo đó, phó thủ tướng trịnh đình dũng giao bộ tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với bộ ngoại giao và các bộ, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan xây dựng đề án tham gia đàm phán xây dựng thỏa thuận toàn cầu về rác thải nhựa đại dương, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý ii năm 2021.

Đồng thời, tiếp tục chủ động tham gia hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA).

Giải quyết, xử lý rác thải nhựa đại dương là trách nhiệm của toàn cầu. Giải quyết, xử lý rác thải nhựa đại dương là trách nhiệm của toàn cầu.

Theo tổng cục biển và hải đảo việt nam cho biết, năm 2020 đã ghi nhận bước đột phá với hơn 80 quốc gia hiện đang kêu gọi một thỏa thuận toàn cầu có tính ràng buộc. mục tiêu thỏa thuận toàn cầu hướng đến là: giảm thiểu toàn diện rác thải nhựa bằng cách can thiệp các biện pháp chính sách, kỹ thuật theo mỗi khâu trong vòng đời của nhựa, đồng thời có chế độ báo cáo chặt chẽ; thiết kế, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nhựa một cách bền vững theo chuỗi giá trị của nhựa; quản lý bền vững theo mô hình 3r (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế).

Một thỏa thuận toàn cầu do hội đồng môi trường liên hợp quốc khởi xướng sẽ đảm bảo cho việc thực hiện tốt hơn từ tất cả các quốc gia thành viên. thỏa thuận nếu được thông qua sẽ đảm bảo rằng, đây không phải là gánh nặng đặt lên vai một số ít các nước phát thải lớn rác thải nhựa đại dương mà là một trách nhiệm chung toàn cầu. thiết lập một hệ thống toàn cầu nhằm giám sát, xác minh và chia sẻ dữ liệu, cung cấp cơ sở khoa học về rác thải nhựa biển từ phạm vi quốc gia, khu vực đến toàn thế giới.

Quốc Trần

Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/xu-ly-rac-thai-nhua-dai-duong-la-trach-nhiem-chung-toan-cau-post115129.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY