MangYTe

Video Phát minh y học mới nhất

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
  • Tiêu đề: Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Phát minh y học
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 7:10 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 20/11/2018

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch

Phạm Ngọc Thạch, (1909-1968), là một nhà khoa học y khoa Việt Nam, giáo sư, tiến sĩ khoa học, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, trong chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông được nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1997, vì các cống hiến trong lĩnh vực khoa học.... Đọc thêm