MangYTe

Video Sức khỏe mới nhất

Bệnh loãng xương
  • Tiêu đề: Bệnh loãng xương
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Sức khỏe
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 10:43 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 16/08/2018

Bệnh loãng xương

Cùng với việc tuổi thọ ngày càng tăng cao, số người già ngày càng nhiều thì trên thế giới, cũng như ở Việt Nam, bệnh loãng xương đang nổi lên là một vấn đề xã hội, và ngày càng được quan tâm.... Đọc thêm