MangYTe

Video Bệnh di truyền mới nhất

Bệnh lưỡng cực: Gen đặc biệt của thiên tài
  • Tiêu đề: Bệnh lưỡng cực: Gen đặc biệt của thiên tài
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Bệnh di truyền
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 11:26 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 16/08/2018

Bệnh lưỡng cực: Gen đặc biệt của thiên tài

Chứng bệnh tâm thần lưỡng cực, (hưng cảm hoặc trầm cảm), đã giúp có được những phát minh, cống hiến về văn học, nghệ thuật, vô cùng vĩ đại cho nhân loại.... Đọc thêm

Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!